Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да станеш вечен

Ако аз се съединя в отдаване с другите, ще придобия вечната сила, която действа в света сама по себе си, и не се нуждае да получава нещо от друг. И затова тя действа през цялото време. Ако се включвам в тази сила на отдаване и любов, напълваща цялата реалност, и вървя заедно с нея, аз я увеличавам – със своето желание. Така се включвам напълно в нея и започвам да живея в нея. И вече никога няма да умра! Това е моето „аз“, на което се е удало да се смеси със силата „отдаване“ –  завинаги, безсмъртно, тъй като самата тази алтруистична сила – е вечна.

С етикет: ,
Публикувано в Възприемане на реалността, Интегрално Образование