Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека
Архив за месец: декември 2012

Сърцето се лекува с любов

Само на човешко, т.е. на най-високото ниво, ние сме длъжни да изградим механизма на отдаване и получаване между нас, и ако тази система е пропита с правилни, равно поставени отношения, пронизани от хармония и умиротворение, тогава това ще се отрази на всички останали системи и преди всичко на сърдечно-съдовата…

Публикувано в Интегрално Образование, Здраве

Ракът и здравето

Необходимо е да се доведе човека до такова състояние, че той да осъзнае, че е длъжен да стане интегрална част от цялата природа! И тогава той ще разкрие вечната хармония, ще усети съвършенството, сливайки се в хармоничен и огромен организъм. Човечеството е длъжно да достигне това ниво!

Публикувано в Интегрално Образование, Здраве

Кога ще изчезне болката?

Излизайки от егоизма, издигайки се над него, ние започваме да осъзнаваме, че можем да съществуваме, не изхождайки от недостатъците, от липсите, а чрез пълно изпълване, не от запълване, базиращо се на болката, а породено от съвършенството. Не от нуждата да делим нещо си, а от любов, която не се нуждае от нищо…

Публикувано в Интегрално Образование, Здраве

Секретът на благоденствието

Современный глобальный мир диктует свои законы взаимодействия, и их непонимание приводит к неправильному расчету и в результате к кризису. Нам недостает знания внутренней системы взаимосвязей…

Публикувано в Икономика на новия свят, Интегрално Образование

Промяна на ценностите

Кризата ще свърши само тогава, когато ние осъзнаем нейната причина и намерим средства за изправянето й. Когато изкореним причините й. За това е необходимо да мислим не как да облекчим състоянието, а да намерим причините за болестта, според симптомите, лекарство

Публикувано в Взаимно поръчителство, Интегрално Образование

Власт на народа

Ако ние достигнем до правилна взаимовръзка между нас ще станем, като единна балансирана система, ще се избавим от всички проблеми, ще усетим увереност и покой.

Публикувано в Взаимно поръчителство, Интегрално Образование

Време е да мислим глобално

Основата на съвременната икономика е постоянният ръст на потреблението. Но стигнахме до състояние, когато постоянният ръст е вече невъзможен и причината съвсем не е в икономиката.

Публикувано в Икономика на новия свят, Интегрално Образование

Интегралните връзки

Ние сме длъжни да обърнем внимание на интегралността на света! Днес ние усещаме призива на природата, натискът й върху нас, само заради това, за да започнем постепенно да изменяме себе си към подобие с нея.

Публикувано в Икономика на новия свят, Интегрално Образование

Страх от нищетата

Доближаваме се до състояние, когато няма да можем да покрием с пари дори и насъщните си потребности. Човечеството навлиза в нова форма на взаимоотношения и единствено общество, намиращо се във взаимно обезпечение, ще може да съществува спокойно и уверено.

Публикувано в Интегрално Образование, Пари

Светът, в който живеем

Светът, в който живеем е една удивителна по своята сложност система, в която всички части са взаимосвързани и зависят една от друга.

В течение на дълги години тази сложност убягваше от нашия поглед. Светът ни се струваше, като набор от най-различни елементи, а не единен, неразделно цял, какъвто се представя пред нас сега.

Възприемането на реалността, изтъкано, като че ли от отделни части, налагаше своя отпечатък върху образователните ни програми. Почти всички учебни заведения, от детските градини до университетите, се придържат към разделното изучаване на различни теми и предмети, без обяснение за тясната връзка между тях, игнорирайки единството на света.

Интегралната система разглежда света, като цялостна система и представлява нов, комплексен подход към обучението, различен от тези, към които сме привикнали. В рамките на интегралната методика се изучават не отделни теми, а широкото им проявление, позволяващо да се намери връзка между различните явления и да се обхване с поглед общата картина.

Публикувано в Интегрално Образование, Какво е интегралното образование?