Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Щастливото равновесие: „ние и светът”

Някога благодарение на развитието на технологиите, за хората се появило свободно време, и те започнали да се занимават с дейности, сякаш не задължителни за поддържането на живота, като: наука, култура, философия. А днес , в освобождаващото се за нас време – по примера на човешкия организъм, на изграждането на Вселената – ние ще започнем изучаването на новия свят, на глобалната, интегралната система. Човекът трябва да бъде малко по-развит.
Да изучим системата „аз” и светът” и да я превърнем в „ние и светът”, а след това да създадем от нея едно голямо цяло, интегрална система – в това и се състои научаването. Но всичко това се изучава в мека, щадяща форма, без всякакви изпити – чрез обсъждане, съпреживяване, общуване в групата.
На това учим човека, защото общият закон на природата – това е равновесието. В равновесното състояние ние се чувстваме по-удобно от всичко. Затова като примери във физиката, химията, биологията, зоологията трябва да покажем на човека законите, съществуващи в природата, за да стане ясно, че човешкото общество е задължено да бъде организирано по този принцип.
Това не е мистика, а сериозна наука. Ние постъпваме така, не защото се уподобяваме на комунистите, вулгарно опитващи се да въплътят идеите на Маркс, а за това, че, всъщност, Маркс е бил прав, и глобалната криза на съвременния живот ни заставя да направим това.
Маркс е бил прав в това, което е говорил по повод на кризата. За реализирането на неговите препоръки в наше време ние се обръщаме към учените, към специалистите, използваме достиженията на съвременната наука.