Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Свят чрез друг

До появата на психологията, науката за природата на човека и неговия вътрешен свят, човечеството не е изпитвало необходимост да изучава своето поведение.
Развитието е било, подобно на животинските представители, най-вече за осигуряване на храна и по волята на случая.
Едва сега, чувстваме необходимост от знания за човека, за обществото и обкръжението, за това как да го създадем и как правилно да организираме своя живот.
Не би трябвало да асоциираме с нещо мистично, придобиването на новата способност в човека за усещане на света, чрез друг.
Това означава развитие на погледа върху себе си, сякаш отстрани, с възможност да се види светът през очите на друг човек, което се оказва нужното условие за разбирателството, помежду ни.
Отговорна за раждането и отглеждането на децата, жената има по-голяма способност да показва съпричастност и да възприема желанията на другите.
Мъжът, вероятно не би бил добър войн, ако имаше това качество в същата степен и поради това, изпитва затруднение, при възприемане състоянието на другите.
Всеки от нас живее в семейство и разбира необходимостта от създаването му, в полза на нашето оцеляване и продължаване на рода. Имаме деца и сме задължени да ги възпитаваме.
Затова е важно да разберем психологията на противоположния пол, да я изясним за себе си, за да знаем как правилно да живеем, да разбираме другите и да се радваме на живота.
Включвайки се, един в друг, получаваме допълнително възприятие отвън и усещанията на другата половина от света.
До този момент сме се развивали егоистично, концентрирано в потребностите на собственото си тяло. Стремили сме се максимално да задоволяваме всевъзможните си желания и минимално да възприемаме знанието, мнението и възгледите на другите.
Днес, кризата, която е обхванала целият свят ни заставя да станем част от ближния, да възприемем неговата гледна точка, неговия възглед и вътрешния му свят.
Така можем да излезем вън от себе си, от собственото си ограничение и ставаме част от останалите хора. Придобиваме желанията, мислите на цялото човечество и всички негови възможности.
Напуснали, възприятията и изискванията само на своето собствено тяло, получаваме възможност да усетим цялата действителност.
И старата епоха, носителка на ограничените ни личностни усещания, отстъпва място на новата, която е характерна със съвсем друго усещане.
Появява се възможност да чувстваме действителността, не вътре, в своето ограничено възприятие, а чрез общото усещане и разбиране, събрано и натрупано от цялото човечество.
Сближавайки се с всички хора и приемайки всеобхватно възпитание от обществото, получаваме възможност да видим света в целия спектър от усещания и възприятия.