Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Невроните си взаимодействат като приятели в социалната мрежа

Изследване: Съединението между невроните прилича на социална мрежа – всяка нервна клетка е свързана с много други. Най-тясна връзка се образува между тези клетки, които са най-сходни една с друга.

Сайтове като Facebook позволяват да се поддържат контакти с много познати. В мозъка има голям брой слаби съединения, но тяхното влияние едно на друго е незначително. Слабите връзки обезпечават пластичност на мозъка. Ако обстоятелствата рязко се променят, те могат да се усилят.

При това при повечето хора съществува много по-малък кръг от близки приятели. С такива приятели ние имаме повече общо и тяхното мнение е по-важно за нас, отколкото мнението на останалите. Няколко неврона със сходни функции оказват най-силно въздействие един на друг. Работейки заедно, те разпространяват информация за външния свят.

Реплика: Както са устроени връзките между нервните клетки чрез невроните в мозъка, така трябва да бъдат устроени и връзките между нас – и едните и другите трябва да приведем към добра връзка и уравновесено взаимодействие. Тогава ще можем да възприемем съвършеното творение на Природата.