Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Мозайка от желания

У всеки от нас има три типа желания:
1.Телесни желания. Те са свойствени също и на цялата животинска природа. Ние се грижим за здравето си, осигуряваме си храна, почиваме си.. С една дума, стремим се да бъдем цялостни и да се съхраним. На животинското ниво действа инстинктът за самосъхранение.
Човешките, егоистични, желания са: жажда за власт и слава, стремеж да се издига над другите във всичко, което би се случило. Тези желания се отнасят само за човешкия род, при животните няма такива.
Тук обикновено се набляга на това, че животните се изяждат едно на друго. Обаче между тях няма ненавист – те изяждат своята жертва само, за да се нахранят, без да искат да й причинят зло. С такива инстинкти ги е създала природата.
И ние самите се отнасяме по подобен аналогичен начин към животните, които използваме за храна – без да ги ненавиждаме. Просто – трябва да се храним, тук нищо не може да се направи
И само в човешките взаимоотношения всеки използва егоизма си: коя трева е по-зелена, коя кола е по-хубава, чии деца са по-талантливи, чия работна заплата е по-голяма…
Именно като се сравняваме с другите, ние проверяваме доколко сме добре.
В този разчет има много любопитни статистически данни. Например, хората предпочитат да печелят по-малко, ако тяхната работна заплата все още превишава заплатата на съседа или колегата, и не са съгласни да се завишава размера на основната заплата, ако така и за околните тази добавка към заплатата ще стане по-голяма. Нали всичко оценяваме като го съпоставяме. С други думи, аз съдя за живота си не по състоянието на тялото, а по състоянието на личността – доколко тя стои по-високо от другите.
Такива желания са присъщи само на човека, докато животното не се сравнява с другите, то се нуждае само от удовлетворяване на естествените си позиви.
3. Над телесните и човешки желания стои стремежът към знанията. Това желание също е свойствено само на човека. Аз искам да знам, защо и за какво живея, как действа природата, какво става наоколо, как едното е свързано с другото…На мен ми харесва скритата в природата логика, мъдрост, която ние постоянно изследваме.
В действителност аз се намирам в някаква сфера наречена „природа”, малко по малко си „остъргвам” от нея частици информация, а след това проверявам натрупания материал. Това е моята „наука”. Утре ще открия нови закони на природата. Съществуват ли те и днес? Разбира се, съществуват, само че аз не съм достатъчно умен, за да ги открия. Крачка по крачка, развивайки науката, ние откриваме все нови закономерности, свойствени на природата.
Тези три вида желания се намират във всеки от нас в най-различни комбинации. Един го привлича повече наука, друг – богатство или сила, а за трети е предостатъчно вечерта да поседи пред телевизора с бутилка пиво.
Всеки е устроен по своему, няма нито добри, нито лоши, човек се устремява към тези желания, които доминират над останалите. В резултат на това всеки заема в обществото мястото, което съответства на комбинацията от неговите свойства:
– Тези, които се грижат само за потребностите на тялото си, като правило, представляват по-голямата част от обществото;
– Тези, които се стремят да придобият власт и сила , са по-малко; те се движат нагоре, но остават в социума, за да получат от него наслада;
– И, на края, ако мен ме влече науката, аз се стремя да се издигна и над животинските, и над човешките желания – към желанията, които ме призовават да разбера природата, да видя, защо и за какво всичко е устроено така; за мен вече не е важно, с какво се препитавам, аз не сравнявам себе си заможност с другите, мога да се скрия в своя ъгъл на минимална дажба и почти да не контактувам с обкръжаващите – за мен е важно да прокарам връзката си нагоре, към законите на мирозданието.
В крайна сметка различните хора намират подходящи за себе си занимания в обществото и по съответния за тях начин изграждат семейство, обкръжение и бит.