Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Здравеопазване или „доене“?

Създали сме многобройни излишни професии и сфери на дейност. Да вземем, например, системата за здравеопазването. Родителите ми и много от моите роднини бяха лекари. Сред моите ученици също има лекари, от които аз редовно получавам различни статистически данни.

Самият аз започнах висшето си образование в медицинския факултет, въпреки че по–късно  разбрах, че това не е за мен, и преминах в сферата на биологичната и медицинска кибернетика. Исках да разбера принципите на жизнената дейност на системите на човешкия организъм. Шест – седем години бях пряко свързан с тази сфера, работейки в Санкт Петербург, в специализиран институт. През целия си живот се въртя около медицината, около отношенията към проблемите на човека.

Последните 50 – 60 години  имах възможността да наблюдавам развитието на медицината съвсем отблизо, и виждам , че днес  тя се е превърнала в бизнес. Това касае излишните проверки и анализи, имунизации, които предизвикват различни проблеми, специалностите, призвани да разширяват Министерството на здравеопазването и системата като цяло. Появяват се все по-нови средства, позволяващи да се „доят” хората. Огромна част от бюджета отива за здравеопазване, и допълнително хората сами си доплащат.

Разбира се, част от тези нововъведения е оправдана, но тя е много малка. Заслужава да се отчете, че  много от проблемите със здравето са предизвикани от нашия начин на живот: работата, отчаянието, нервните проблеми, напрежението, което ние изпитваме. А какво струва замърсяването на природата или стероидите, които добавяме в храната!?

Ако вземем в разчет всичко това, което ние сами си устройваме в резултат на този ненормален живот, ще стане ясно, че общото състояние на здравето би могло да бъде съвършено друго. За този извод  съществува убедителна статистика.

Пациентът губи доверието си в лекаря, защото той мисли само за своята печалба, за разлика от докторът в миналото, който го е лекувал даже безплатно. Днес  главното за доктора е – да приеме колкото се може повече болни на ден и да забрави за тях. Нали той също е човек!

Накратко казано, ние превърнахме медицината в голям бизнес, и за това, ако просто изчистим тази система от всичко, което е основано на егоизма  и предназначено за печалба, успех и власт, ще се изясни, че най – малкото  80% от нейните отдели са излишни.

Веднъж по телевизията показваха, как юридическите факултети и курсове провеждат церемонията по връчване на дипломите. Целият стадион беше пълен с випускници и техните близки. За какво на обществото е нужно такова количество адвокати, нотариуси и така нататък? Само заради това да им се осигури работа?

Ние говорим за насъщно необходима работа, позволяваща на човека да живее нормален, достоен живот, а останалото време да посвети на възпитанието и образованието, които се изискват за изграждането на общество, основано на принципите на социалната справедливост и взаимното поръчителство, грижа. Следователно, на нас не са ни нужни подобни професии. А между впрочем, техният списък е много голям, и затова има какво да се „почисти”в него.

Проблемите трябва да се виждат в единен комплекс, в тяхната взаимовръзка. Достатъчно е да уравновесим даже тънкия пласт на системата – и това вече носи общо изцеляване: и на самия човек, и на семейството, и на обществото – на всичко.