Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Вътрешният интернет – от сърце в сърце

Днес вече и учените говорят за това, че така, както съществува електрическо, магнитно или гравитационно поле, така съществуват и други силови полета: аз съм помислил за нещо, а ти изведнъж се досещаш; или аз усещам някакво желание в сърцето, а  го разкриваш и ти.

Някои хора са по-способни към подобни усещания, а други – по-малко. Нашата задача е да се издигнем до такова ниво на разкриване, че да започнем да усещаме цялото човечество като най-любимите ни хора, като близки приятели – те влизат все по-дълбоко в сърцето ми, и аз също – чувствам, че все по-дълбоко прониквам в техните сърца. Между нас се открива съвършено друг вид връзка: аз не се нуждая нито от интернет, нито от думи – стига ми вътрешният език, от сърце – в сърце.

Не говорим за просто усещане на душевна топлина и любов. Става дума за това, че във вътрешната връзка между нас ние разкриваме мястото, в което можем да изградим новото човечество, новия свят, изпълнен с нашите общи чувства и мисли.

Тези отношения изцяло ни напълват. Музика, литература, театър, кино – всичко ще бъде там , вътре. Няма да ми потрябват никакви външни символи, за да се впечатля от различните форми на нашата вътрешна връзка. Нали за това говорят всички видове изкуства? За впечатленията на човека – и аз ще ги усещам.

За какво ми е да развивам технологии и да произвеждам все повече и повече, ако материалните ми потребности се свеждат до най-необходимото, а затова аз мога да се наслаждавам на живота. Наслаждението е абстрактно нещо. Аз мога да се наслаждавам ,без да произвеждам около себе си планини от метал и бетон. Можем да се направим всичко значително по-просто, главното е – вътрешното напълване: именно с него живее човекът.

В банковата сметка на милиардера има сума с десет нули и той се наслаждава на това. Възможно е тези пари вече да са откраднати, а той да не знае за това и да продължава да изпитва същото наслаждение.

Ние можем да дадем на човека такова напълване, че да не му трябва повече от това, което е необходимо за поддържане живота на неговото тяло, а духовно напълване като човек – да продължава да расте през цялото време.

Когато достигнем всеобщата любов, ние ще разкрием единното поле, което свързва цялото човечество. Ще започнем да се усещаме един друг, и това ще бъде вътрешна комуникация – от сърце към сърце, от разум към разум.