Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Jewish Telegraph artikkel, “Enhet blant Jøder setter eksempel for nasjonene”

I dette intervjuet for en britisk avis The Jewish Telagraph, snakker Dr. Laitman om den positive responsen han fikk fra jøder og ikke-jøder over hele verden til sin artikkel i New York Times “Hvem er dere, Israels folk?”

jma03-018

Full tekst:

 

ISRAELSK professor og kabbalist Michael Laitman nådde ut til leserne av avisen New York Times for å demonstrere et budskap om enhet til verden.

 

Professoren i Ontologi sa han har mottatt positiv respons fra jøder og ikke-jøder om artikkelen med tittel: Hvem er dere, Israels folk?


“Men noen mennesker forstår ikke hvorfor jeg henvendte meg til jødene,” sa han. New York Times ånd, er langt fra måten jeg normalt tilnærmer meg jødene.  

 

“Noen sa jeg hadde rett i det jeg sier, men burde jeg fortelle dette til alle? Ikke jøder reagerte positivt.

 

“Den generelle responsen fra dem er at de nå forstår deres følelser om det jødiske folk, at det ikke bare handler om religion, men er også knyttet til naturen.”

 

Han la til: “Antisemittisme er ikke tilfeldig. Omstendigheter skjer over hele verden, selv på steder der det ikke er jøder.

 

Jeg skrev dette så jøder og ikke- jøder vil forstå hvem vi er.

 

“Løsningen på enhet mellom jøder, er å sette et eksempel for resten av nasjonene.”

 

“Inntil vi gir videre den såkalte nøkkelen til lykke til de andre nasjoner, vil antisemittisme bare eskalere.”

 

Professor Laitman er født og oppvokst i Vitebsk, Hviterussland, som han beskrev som “en liten jødisk by, med en befolkning på en kvart million mennesker.”

 

Han sa: “I mine tidligere år jobbet jeg for det medisinske akademiet i St. Petersburg i Russland. Men vitenskapen ga ikke alle svarene.”

 

På et oppdrag om å finne meningen med livet emigrerte Professor Laitman til Israel i 1974.

Han ble mer religiøs, men kunne likevel ikke finne svarene han var ute etter.

 

Han fremmet sine studier i ontologi og filosofi, og etter fem år søken, kom han til kabbala.

 

Professor Laitman forklarte: “Kabbala ropte på meg fordi den taler om det generelle systemet som styrer virkeligheten med vitenskapelige bevis.”.

 

“Fra dette kunne jeg se hvordan jeg skulle leve livet og oppnå et helhetlig perspektiv på utviklingen før og etter livet.

 

“Kabbala er ikke noe du gjør fordi noen fortalte deg det, men er ditt eget livs valg.”

 

Grunnlegger og president av den ideelle pedagogiske organisasjonen ARI institutt, der han lærer to millioner studenter fra hele verden hvordan å sammenkoble, for å være tilpasset en sammenvevd verden.

 

Han driver også TV- stasjonen Kanal 66, for å produsere media som sendes ut med budskapet om forbindelse til folket i Israel.

 

Hans elever har mulighet til å kringkaste sine egne show på globale spørsmål som dukker opp.

 

Han har skrevet mer enn 40 bøker, hans nyeste “Like a bundle of Reeds”, diskuterer løsningen på økningen av global antisemittisme den siste tiden .

 

Inneholdet i New York Times artikkelen var basert på boken, etter en kabbalistisk metode der man tar opp praktiske tiltak for å oppnå enighet om en bedre ide om hvordan å forholde seg til alle aspekter av livet.

 

Posted in Nyheter