Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Hvem står bak situasjonen i Israel?

Tagged with: ,

  Hver gang Israel-Palestina konflikten bryter ut i Israel, har alle råd, om ikke en aktiv intervensjon. Faktisk ser det ut at, til og med i rolige tider, er alle opptatt av konflikten i Midt Østen. I løpet av bare

The New York Times artikkel, “Hvem er dere, Israels folk

Dear readers,
I received numerous comments by email to my The New York Times article, “Who Are You, People of Israel?”. I am delighted that it touched so many of you and will do my best to reply to all of you. Please leave your comments and thoughts here and I will be more than happy to reply to all of them.
Warmly, Michael

Tilbakemelding på New York Times artikkel, “Hva Jøder skylder verden”

I received numerous comments by email to my The New York Times articles, “Who Are You, People of Israel?” and the latest one “What We Jews Owe the World.” I am delighted that these articles touched so many of you and will do my best to reply to all of you. Please leave your comments and thoughts here and I will be more than happy to reply to all of them.

Jewish Telegraph artikkel, “Enhet blant Jøder setter eksempel for nasjonene”

In this interview for a British newspaper, The Jewish Telegraph, Dr. Laitman talks about the positive response he received from Jews and non-Jews around the world to his Who Are You, People of Israel feature in the NY Times.

Mitt intervju med Corriere del Ticino

Mitt intervju med Corriere del Ticino der jeg forklarte hvordan kabbala bruker egoet for menneskelig evolusjon, snarere enn å prøve å undertrykke det som religioner gjør, og hvordan den egentlige årsaken til antisemittisme i verden er at Israel ikke deler

Forskjellen mellom Sarah Silverman i 2011, og Michael Douglas i 2015

Tagged with: , , , , , , ,

Ved å se på tittelen lurer du nok på “Hva er forskjellen? Du mener sikkert “Hva er sammenhengen mellom Sarah Silverman i 2011 og Michael Douglas  i 2015!” Vel, jeg snakker ikke om sammenhengen mellom dem personlig, men om forskjellen i

Brev til innflytelserike i forkant av G-20 toppmøte i Cannes

Følgende brev ble skrevet på vegne av Ari Instituttet og sendt til hundrevis av innflytelserike personer innen politikk, økonomi, næringsliv og andre felt med sikte på å legge dialogen mot og bringe løsninger på krisene menneskeheten står ovenfor.   Kjære

What Is Yom Kippur? – The Great Secret of the Jews (That You Don’t Know About)

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Each year around this time, Jews wish one another, “Happy New Year.” The High Holy Days are a time of joy, as well as a time of reflection. This year, it seems as though there is much more to reflect on than in past years.

Some Thoughts about Freedom and Happiness

Tagged with: , , , , , ,

The Israeli Independence Day always gets me pensive. With its reliance on military and monetary aid from the US, and its extensive export to Asia, Europe, and North America, it’s ironic, almost sardonic to think of the state of Israel

Michael Laitman: A Beacon of Hope This Israel Independence Day

Tagged with: , , , , , ,

  Happy Independence Day! Each year around this time comes a day when we can proudly display our sympathy with Israel. On this day, we (try to) put aside our differences regarding our Jewish homeland and celebrate the fact that

Israel: No Independence without Interdependence

Tagged with: , , , , , ,

I think that it is more than symbolic that Israel’s Independence Day comes just a week after the Holocaust Memorial Day. To me, it is clear that were it not for the Holocaust, the state of Israel would not have

The Likud, the Zionist Union, and the (Israeli) President

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,

If the new government implements a spirit of true unity—among all factions of the nation, from all sides of the political map— it will succeed for sure. You cannot overstate the importance of the elections just held in Israel. The