Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Подготовка за пътешествието

Пътешествието във вътрешния свят е едно постоянно разширяване на чувствата, разума и възприятието. За сметка на какво става това разширяване, как да излезем извън ограничителните рамки на петте органа на чувствата?

Семейство и пари, част 1

Обикновено финансовата криза в семейството се явява катализатор, ускоряващ процеса на разрушаването на отношенията, както между съпрузите, така и между родителите и децата. Как да достигнем състояние, когато изникващите проблеми ще ни подтикват към обединение?

Семейство и пари, част 2

Всеки проблем, възникващ в семейството, е показател за отсъствието на правилна взаимовръзка. Какво означава „правилна връзка“ и как да я построим?