Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Властта на парите

„Няма нищо вредно в света. Всичко вредно е само в това, как използваме едно или друго явление” М.Лайтман

Пари и ценности

Кризата няма да приключи до тогава, докато не разберем, че е необходимо да променим световната общност от конкурентна, на такава, основана на принципите на взаимното поръчителство. А за това е необходимо да променим природата на човека, за което ще ни

Парите и социалното обкръжение

На нас ни се налага да изградим такива обществени системи, които ще задоволяват насъщните потребности на всеки човек. По този начин не само ще облекчим живота си, ще решим всички социални проблеми, но и ще открием вътрешната сила, даваща ни

Взаимопомощта, като решение на проблемите

На първо време е необходимо да се погрижим за минималното жизнено ниво на всеки! Длъжни сме да изградим нова форма на отношенията между хората, основана на това, че всички зависим един от друг! Единствено взаимопомощта ще може да помогне да

Страх от нищетата

Доближаваме се до състояние, когато няма да можем да покрием с пари дори и насъщните си потребности. Човечеството навлиза в нова форма на взаимоотношения и единствено общество, намиращо се във взаимно обезпечение, ще може да съществува спокойно и уверено.

Взаимопомощ

Кризата няма да приключи до тогава, докато не разберем, че е необходимо да променим световната общност от конкурентна, на такава, основана на принципите на взаимното поръчителство.

Обобщаване

Светът е глобален и интегрален, и заради това ние всички седим в една обща, потъваща лодка. Трябва да се спасим всички  заедно! Именно от взаимопомощта зависи нашето спасение. Чрез такива методи Природата ни принуждава към обединение. Ако бихме започнали този

Безконтролност

Разпространение на интегралното възпитание, принципите на икономиката на разумните потребности, преструктурирането на обществото, като едно семейство – това е задължително! Трябва да гледаме напред, а не да плачем над счупеното корито! Криза в превод означава раждане на нещо ново.

От пирамидата към окръжност

Длъжни сме да обърнем внимание на интегралността на света! И ако не съответстваме на тази интегралност, няма да можем да разберем, как трябва да се движим в съответствие със света и с природата. Днес ние усещаме призива на природата, чийто натиск върху нас е само за това, за да започнем постепенно да се изменяме към подобие с нея…

Пари, развлечения, пътешествия

Хората в нашия свят се държат като пеперуди, устремяващи се бързо към огъня и изгарящи в неговите пламъци. Отново и отново безуспешно опитвайки се да получат пряко наслаждение, те получават в крайна сметка само страдание. Възможно ли е да се получи вечно и безкрайно наслаждение?…