Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Глобалната връзка

Светът се управлява от законите на интегралността, вътрешните взаимовръзки, действащи в природата. Ние можем да достигнем до надежден и безопасен живот само тогава, когато изменим нашите взаимоотношения в подобие с природата.

Да живеем без страх

Ако искаме да живеем в не толкова опасен свят  е необходимо да изучим законите на природата, управляващи развитието на човешкото общество.

Възраждането е във взаимовръзката между хората

Необходимо е връзката между нас  задължително да се изкачи на качествено  друго ниво. Необходимо е в нея да се внесе „човешки” компонент. Какво значи това? Как да достигнем до обединение, като при това запазим уникалността на всеки?

Как да избегнем ударите

Необходимо е да достигнем такова състояние, че пред всеки човек да бъдат представени разбираемо тези две възможности за постигане на единство в света. Към подобие с природата, гарантиращо неговото благополучие.

Време е да направим изводи

Причината за всички наши беди е една: нашият егоизъм, преставайки да расте количествено, е станал различен качествено. Той стана взаимосвързан, свърза ни всички заедно. По такъв начин, той стана подобен в своята взаимовръзка с Единната Природа, но противоположен на нея

Социалния баланс

Здраво общество е хармоничното общество, в което всички негови части се намират в интегрално взаимодействие. В токова общество се разкрива неговата вътрешна сила,  несъществуваща преди…

Власт на народа

Ако ние достигнем до правилна взаимовръзка между нас ще станем, като единна балансирана система, ще се избавим от всички проблеми, ще усетим увереност и покой.

Промяна на ценностите

Кризата ще свърши само тогава, когато ние осъзнаем нейната причина и намерим средства за изправянето й. Когато изкореним причините й. За това е необходимо да мислим не как да облекчим състоянието, а да намерим причините за болестта, според симптомите, лекарство