Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека
Архив за месец: март 2013

Човекът – интегрална част от природата

Източникът на всички наши проблеми е в това, че ние се отделяме от природата. Нарушаването на всички нейни затворени системи, предизвиква върху нас нейната отрицателна реакция. А тъй, като ние сме създадени от природата, то ние страдаме на всички нива на своето съществуване.

Публикувано в Интегрално Образование, Принципи на интегралното образование

Природата – единен взаимосвързан организъм

Всички части на природата са взаимосвързани една с друга и заради това, тя се стреми да съхранява тази взаимовръзка. Доколкото ние ще се съобразяваме с това, до толкова и ще ни бъде хубаво.

Публикувано в Интегрално Образование, Принципи на интегралното образование

Кризис и безопасность Израиля

Необходимо в начале любого действия изменить свое отношение к миру – и, уже исходя из нового осознания его, как единого целого, принимать решения к общему выходу из кризиса. Таким образом, все действия будут направлены на большее объединение – и именно поэтому они увенчаются успехом. В противном случае, при любых иных действиях, нас ожидает неудача – банкротство – война…

Публикувано в Икономика на новия свят, Интегрално Образование

Комуникацията и човешката реч

Наблюдавайки обкръжаващата ни природа, изучавайки я, ние виждаме, че причинно – следствените връзки, способите за предаване на информация, съществуващи в неживата, растителната и животинската природа, остават практически неизменни в продължение на цялата история. Докато в еволюцията на човешкия род се проследяват много големи изменения в развитието на формите за връзка. Една от тях е речта. Защо, как, и заради какво се е развила човешката реч?

Публикувано в Интегрално Образование, Връзки, комуникация, информация

Комуникацията и органите на чувствата

Зад нашите естествени органи на чувствата се намира система от желания, която и отразява възприемането ни на света. Ние не усещаме света в неговия истински вид, всеки е затворен в себе си, което в крайна сметка ни довежда до кризи, опустошение и депресии. Желанието, развиващо се отвътре, тласка човека към други нива на взаимовръзка.

Публикувано в Интегрално Образование, Връзки, комуникация, информация

Съвършената връзка

В съединението между хората се разкрива интегралната глобална система на природата – усещането за съвършена и вечна реалност, възможността за издигане над проблемите на този свят, достигане на щастието.

Публикувано в Интегрално Образование, Връзки, комуникация, информация

Същност на комуникацията

Няма нищо по-важно в нашия живот, по-фундаментално от връзките, от комуникацията. Първото предаване от поредицата „Информация, връзка, комуникация” е посветена на поясняване същността на комуникацията. В какво е същността на механизма на връзката? Защо тя съществува в природата?

Публикувано в Интегрално Образование, Връзки, комуникация, информация