Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Integrerat perspektiv

Den internationella konferensen “Fria rösters bord” i Berlin, Tyskland

Den internationella konferensen “Fria rösters bord” i Berlin, Tyskland

I dag har den globala sammankopplingen blivit ett ofrånkomligt faktum i våra liv. Dock har mänskligheten ännu inte avslutat övergången i sitt medvetande, sina värderingar och system för att anpassa sig till denna nya fas.

Att hitta en lösning på dessa frågor innefattar att lära sig hur mänskligheten bäst kan integreras i det nya, globalt sammanlänkade paradigm som i huvudsak innebär att lära sig att leva ansvarsfullt i global skala.

Det vi ser i dag är att de sociala, politiska och ekonomiska system vi levt med i många år inte är anpassade att hantera det framväxande fenomenet globalt ömsesidigt beroende. Detta är anledningen till att vi upplever ett världsomspännande vägskäl av problem och uppror som antänds av den ekonomiska krisen, vilket genererar en växande förvandling på en global skala.

Dagens ekonomi, som drivs med värderingar av egenintresse, fungerar inte längre inom dessa globalt sammanlänkade ramar. Dessa nya omständigheter kräver att vi människor gör betydande förändringar för att bokstavligen göra oss själva globala och lära oss att anpassa vår livsstil till de nya globala förhållandena.