Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Ekonomiska utsikter

Intervju med Mike Schneider, från ”Night Talk” på Bloomberg TV

Intervju med Mike Schneider, från ”Night Talk” på Bloomberg TV

Om vi förstår den kritiska effekt människors relationer har på ekonomin, kommer vi att förstå vilken typ av ekonomiska system vi måste bygga upp för att det ska kunna spela vår roll på ett effektivt sätt och bibehålla stabiliteten. När det ekonomiska och finansiellla systemet anpassar sig till den globala integrerade världen, i vilken ekonomiska band korsar gränser, och företag där människor är beroende av varandra och påverkar varandra, kommer det att säkra stabiliteten i det socioekonomiska systemet. Först då kommer systemet att undvika chocker och frekventa kriser som är tungt belastande för oss.

Ändå är det inte bara ekonomin som måste förändras, då de ekonomiska och finansiella systemen är reflektioner av mänskliga relationer, är också hela det internationella samhället skyldigt att tillhandahålla lösningar för att omstrukturera systemet av mänskliga relationer. När våra relationer börjar förändras mot förenande, enhet, social sammanhållning, bry sig om andra och ömsesidig omtanke, kommer vi att veta hur vi ska förändra det ekonomiska paradigmet därefter.