Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

In The Media

CNN

Intereconomia TV (Spain)

Bloomberg TV (USA)