Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Utbildningsanordnare

Huvudtalare vid Florida International University (FIU), Miami, Florida.

Huvudtalare vid Florida International University (FIU), Miami, Florida.

Dr Laitman är ordförande för ARI-institutet, en ideell organisation som arbetar för att förbättra mänskligheten genom forskning och utbildning, med förgreningar i hela världen.

Michael Laitman tillhandahåller särskilda riktlinjer för att leva i dagens alltmer sammanlänkade värld. Hans fräscha perspektiv för att möta 2000-talets utmaningar berör alla aspekter av mänskligt liv: sociala, ekonomiska och miljömässiga, med särskild tonvikt på utbildning. Han har utvecklat en ny global utbildningsmetod som omfattar principer, program och universella värden för att skapa ett förenat samhälle i vår nya, växande, tätt ömsesidigt beroende värld.