Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Global tänkare

Möte med dr Asha-Rose Migiro, FN:s biträdande generalsekreterare.

Möte med dr Asha-Rose Migiro, FN:s biträdande generalsekreterare.

Michael Laitman är en global tänkare, engagerad i att skapa en transformell förändring i samhället genom en ny global utbildning, vilken han ser som nyckeln till att lösa de mest angelägna frågorna i vår tid.

Hans vision om att lösa den globala krisen på alla plan, inklusive utbildning, klimatförändring, svält och alla sociala och ekonomiska problem, innebär att genomföra ett nytt, omfattande globalt och integrerande utbildningsprogram. Dr Laitman delade nyligen principerna för detta nya utbildningsparadigm och fördelarna med gemensamt globalt samarbete, med FN:s biträdande generalsekreterare dr Asha-Rose Migiro vid FN-högkvarteret i New York.

Kombinationen av hans akademiska bakgrund inom naturvetenskap och humaniora, samt hans forskning inom utbildningsområdet och visionära perspektiv för samhället, gör honom till en framstående global tänkare och en eftertraktad talare.

Dr Laitman är professor i ontologi och kunskapsteori och har en fil dr i filosofi och kabbala, titlar han fick på Moskvas institut för filosofi vid ryska vetenskapsakademin, han har också en MSc i medicinsk biocybernetik, som han tog vid St. Petersburgs statliga polytekniska universitet.

Läs en längre biografi