Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Integrerande utbildning

Michael Laitman är en global tänkare hängiven att generera ett paradigmskifte i samhället genom en ny global utbildning, vilken han ser som nyckeln till att lösa de mest angelägna frågorna i vår tid. Hans vision för att lösa den globala krisen på alla nivåer, inklusive utbildning, klimatförändringar, svält och alla sociala och ekonomiska problem, innebär att genomföra ett nytt, omfattande globalt och integrerande utbildningsprogram.

Principer för integrerande utbildning

Världen vi lever i är ett stort, förunderligt och intrikat system. Varje del av det är kopplad till och beroende av alla de andra delarna. Under många årtionden var denna komplexitet gömd för oss. Vi såg världen som en samling element som inte nödvändigtvis var kopplade till varandra och definitivt inte så beroende av varandra som vi upptäcker nu.

Uppfattningen av verkligheten som separata element uppdelade i åtskiljda ämnen, är fortfarande det dominerande paradigmet inom nuvarande utbildningssystem. Det nya integrerande beaktandet relaterar till världen som ett sammanlänkat system. Denna uppfattning är grunden för den integrerande utbildningen och definierar en ny integrerande strategi för undervisning. Att göra så leder oss till en integrerande uppfattning av verkligheten. I den integrerande utbildningsmetoden lär sig inte studenterna separerade ämnen i en “linjär” form. Snarare presenteras varje ämne utifrån ett “cirkulärt” perspektiv, vilket illustrerar dess sammankoppling med alla andra ämnen.

 

Möten med FN och UNESCO

Dr Laitman delade nyligen principerna för detta nya utbildningsparadigm, och fördelarna med en gemensam, global samverkan, med FN:s biträdande generalsekreterare dr Asha-Rose Migiro, vid FN:s högkvarter i New York.

Kombinationen av hans akademiska bakgrund inom naturvetenskap, humaniora och hans forskning inom utbildningsområdet gör honom till en av de mest eftertraktade globala tänkarna och talarna i världen.

meetings

 

  • Förslag till en integrerande utbildningsmetod presenteras för UNESCO:s generaldirektör Irina Bokova i Frankrike.
  • Deltagande på UNESCO:s årliga utvärdering “Education for All Global Monitoring Report” vid Columbia University, New York.
  • Deltagande i “Att bygga fred: Att komma överens genom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation,” som hölls vid FN:s högkvarter i New York.
  • Deltagande vid UNESCO:s konferens “Ungdomsdeltagande i social förändring: Initiativ och deltagande,” i Moskva.
  • Deltagande vid den 27:e internationella konferensen för kvinnliga ledare inom “Vetenskap, teknologi och innovation: Utbildning och träning för kvinnor och flickor,” organiserad av UNESCO.
  • Förslaget “Global och integrerande utbildning som en lösning på krisen” presenteras vid det 8:e forumet för ministerråd inom social utveckling i Latinamerika organiserat av UNESCO, i El Salvador.
  • Förslaget “Global och integrerande utbildning som en lösning på krisen” presenteras för FN:s generalsekreterare Dr Asha Rose Migiro.
  • Presentationen “Barns sammanlänkande genom idrottslekar” presenteras vid ICSSPE:s internationella konferens om Idrott för utveckling och fred.
  • Deltagande i symposiet “Kvinnliga aktörer för utveckling genom globala utmaningar” i Paris, som en del av Millenium 2015:s internationella projekt.
  • Förslag till en integrerande utbildningskurs som en lösning för att hantera ett växande antal arbetslösa, presenterad för FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.

Publikationer

Förslag/Presentationer

Artiklar