Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Integral perspektiv

International Conference "Table of Free Voices" in Berlin, Germany

Internasjonal konferanse “Bordet for frie stemmer” i Berlin, Tyskland

Dagens globale gjensidige avhengighet har blitt en uunngåelig del av livet. Derimot har menneskeheten ennå ikke fullført overgangen med å tilpasse seg den nye fasen i sin bevissthet, verdier og systemer.

Å finne en løsning på disse problemene, innebærer å lære hvordan menneskeheten best kan integreres i det nye globalt forbundet paradigmet, som i all hovedsak innebærer å lære og leve ansvarlig på verdens basis.

Det vi oppdager i dag er at de sosiale, politiske og økonomiske systemene vi har levd med i mange år, ikke kan justeres til å håndtere det økende fenomenet av global gjensidig avhengighet. Dette er grunnen til at vi opplever et verdensomspennende vippepunkt av problemer og tilstander antent av finanskrisen, som igjen generere en ny transformasjon på global skala.

Dagens økonomin er drevet av verdier av egeninteresse, og kan derfor ikke lenger fungere i det nye globalt forbundet rammeverk. De nye omstendigheter krever at folk gjør betydelige endringer, for å bokstavelig talt kunne gjøre oss globale, å lære hvordan vi kan justere vår livsstil til de nye globale omstendigheter.