Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Økonomiske utsikter

Interview with Mike Schneider, from "Night Talk", on Bloomberg TV

Intervju med Mike Schneider, fra “Night Talk”, på Bloomberg TV

Hvis vi forstår naturen bak menneskers relasjoner med hverandre, og hvilken kritisk effekt dette har på økonomien, vil vi forstå hva slags type økonomiske systemer vi må bygge, slik at de kan utføre sine roller effektivt, og opprettholde stabilitet. Når det økonomiske og finansielle systemet tilpasser seg den globalt integrerte verden, der økonomiske bånd krysser grenser og bedrifter, der mennesker er avhengig av hverandre, og påvirker hverandre, vil det sikre stabilitet i det sosioøkonomiske systemet. Kun da vil systemet unngå sjokk og hyppige kriser, som igjen fører til tung belastning for menneskeheten.

 

Da de økonomiske og finansielle systemer er en refleksjon på menneskelige relasjoner, er det ikke bare økonomien som må endres, men hele det internasjonale samfunnet må også finne løsninger, til rekonstruksjon av et nytt system for menneskelige relasjoner. Først når våre mellommenneskelige relasjoner endres til gode forbindelser, samhold, sosial utjevning, omsorg for andre, og felles interesse, vil vi forstå hvordan vi tilsvarende kan endre det økonomiske paradigmet.