Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Деца на вселената

Ако желаем наистина да се измъкнем от „въздушния балон“, ако не искаме и по-нататък да съществуваме като „червей“, живеещ в ряпа, която за него е целия свят, то ние трябва да отделяме повече сили и внимание на придобиването на втора

Управляващ или управляем

От нас се изисква единно отношение спрямо всичко, тъй като човекът е – част от природата, и затова той трябва да се отнася еднакво и към обществото и към семейството и към природата като цяло. длъжни сме да достигнем до

Завръщане към природата

Ние необмислено разрушаваме всичко наоколо, нанасяйки вреда на обкръжаващата среда, и в крайна сметка и на самите себе си. Така ни водят към осъзнаване на злото в нашата природа и към необходимостта от нейното поправяне. Ако искаме да се избавим

Как мога да управлявам света

Често наблюдаваме как сред хората се разпространява определено състояние на духа. Стремеж за промяна, за отслабване, усещане за щастие или угнетеност – всичко това се предава като по въздушно-капков път. В такъв случай как трябва да възприемам своите усещания: като