Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Истинският ключ към просперитет

Съединението между хората носи в себе си особена сила. Ако направим нашите взаимоотношения по-добри, ще получим успех във всяка сфера от живота. Точно затова – обединението е ключът към благоденствието. Съединението между хората носи в себе си особена сила, която