Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Вървейки в крак с природата

Тенденцията за развитие на природата е всеобща връзка, интегралност по целия свят. Затова трябва да се научим сами да израстваме към следващите стъпки, водещи към такава интегрална връзка, за да ги преминем леко и мъдро. Точно така, както готвим децата за живота, трябва сега да подготвим самите себе си за новия живот, който идва към нас. Това касае всички нива: отношенията в семейството, между съпрузите, с децата и с целия свят.

Оздравяването на семейството – е първостепенна задача

Аз виждам оздравяването на човека в създаването на хармонично семейство. И за да се посее това семе е необходима благодатна почва – загрижено и любящо обкръжение. Нека заедно да започнем „обработването на земята” – да се научим как да изградим общество,

Да намериш спътника в живота

Трябва да смъкнем от себе си всички натрапени от обществото стереотипи, заставящи ни да изглеждаме така, а не иначе, и да си изясним, в какво се състои моята собствена нужда от връзка, в която аз ще успея широко да разкрия

Ренесанс на любовта

Взаимоотношенията между хората са централен проблем в наши дни. Именно тази връзка трябва да стане лост в поправянето на света, и това може да започне с изграждането на правилното отношение между половете. Това вече е станало вътрешно изискване, защото хората

Да намерим втората половина на своята душа

Почиствайки външната обвивка и  разкривайки постепенно своето чисто мен, „нетото”, своите желания и свойства, ще постигнем истинската вътрешна връзка. Това ще бъде вече не влюбеност, а истинска любов, защото ние ще поискаме да съединим душите си, съгласно духовните свойства на