Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Щастие и страдание

Без страдания е невъзможно да се придобие щастието. Но страданието трябва да бъде целенасочено. Също като щастието – и то трябва да бъде целенасочено. И тогава в този момент, в който определяме целта, ще видим, че трябва да напредваме в

Свят чрез друг

До появата на психологията, науката за природата на човека и неговия вътрешен свят, човечеството не е изпитвало необходимост да изучава своето поведение. Развитието е било, подобно на животинските представители, най-вече за осигуряване на храна и по волята на случая. Едва