Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Глобален поврат

За първи път природата изисква от нас – всички заедно и всеки без изключение –да достигнем ясното разбиране: кои сме ние, в какъв свят се намираме, към какво състояние се развиваме. За първи път от мен се изисква да бъда

Учим се да гледаме по новому

Опитът и изследванията подсказват, че най-желаната форма на нашето развитие – това е обединението. Ако човечеството съумее да се обедини, то ще придобие щастие…

В преломната точка на еволюцията

Всичко зависи от обкръжението. Общият проблем на цялото човечество, и на всеки човек в частност, се състои в това, да се формира такава многостранна, и в същото време единна среда за всички хора, която би съответствала на индивидуалността на всеки.

Встъпваме в новата ера

Нашата задача е, да се запознаем с човешкото естество, да го изучим и да разберем, как да поправим природата на човека, за да поиска той добър, благоустроен живот – и за себе си, и за другите. Това произтича от познанието

Златоносните насипи на добрите отношения

Между любовта и ненавистта, проявяваща се между нас, стои кризата! Тази криза ни казва: вие няма да можете да съществувате на Земята, ако не превърнете ненавистта си в любов! Ако не започнете да се доверявате един на друг. Да се

Изграждане на новото общество

Виждаме пред себе си колосална интегрална система, която в крайна сметка ще ни доведе до много просто заключение: днес ние сме на кръстопът. Или ще оставим егоизмът да ни води и по-нататък – към нацистки режими и ядрена война, или