Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Светлина в края на тунела

Хиляди години природата ни е развивала принудително, а днес, когато имаме достатъчно разум и чувства, владеем силата на анализа, ние можем сами да сформираме обкръжение, което ще ни развива по-нататък.  Нали единственият избор на човека е встъпването му в особено

Театърът на новия живот

В равносметката на своята еволюция ние чувстваме, че сме загубили пътя. Изпадаме в отчаяние и безпомощност, щом не намерим лекарство за своята болест. А лекарството е – обединение. Благодарение на него всеки от нас ще придобие нови сили, поддръжка и

Да гледаме напред, а не в краката си

На следващия етап на развитие природата изисква от нас да не се надбягваме и  изпреварваме един за друг в непрекъснато тичане, а да си обезпечим нормален, балансиран материален живот, а над него да  доразвием човешко качество – чрез  взаимовръзка помежду

Да се обединим, за да оцелеем

Методиката на интегралното възпитание е спасението от всички беди. Тя не само неутрализира опасностите, заплашващи човечеството – войни, пазарен банкрут, системно гладуване, епидемии и пр. – не само ни пази от злото, но и ни издига към доброто. Тя ни

Единственото условие…

Изминали сме пътя на цялата си история, за да изучим в крайна сметка закона за любовта, царящ в Природата, да проумеем какъв е той. Е, а всички предходни етапи на пътя към реализация на този закон в нас са нужни

Човекът на утрешния ден

Технологичното развитие направи нашия живот удобен и комфортен, но станахме ли ние от това по-свободни и щастливи? Тайната на покоя и щастието е в усещането за хармония, а човекът постоянно се намира в дисбаланс, във вътрешно напрежение, тича за всички

Да променим света към добро, част 1

Ако аз поправя себе си и се превърна в интегрална част в целия този обем, в тази система, тогава –  променям света. Намираме се на такъв етап, когато не може да има никакво друго изменение. Природата през цялото ни подтиква

Да променим света към добро, част 2

Мислим си, че можем да постигнем щастието с помощта на парите, властта, развивайки науките и технологиите. И в крайна сметка, въпреки всички придобивки, имаме опустошение и криза. Дошло е особено време, когато промените трябва да се извършат в вътре –

Да променим света към добро , част 3

Човечеството стои на прага на новия свят, където действа друга парадигма на мислене, други закони на взаимодействие. Ние като малки деца, раждащи се в света, трябва да се научим да живеем в тази нова реалност. Какви са условията за влизане