Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Интегралните връзки

Ние сме длъжни да обърнем внимание на интегралността на света! Днес ние усещаме призива на природата, натискът й върху нас, само заради това, за да започнем постепенно да изменяме себе си към подобие с нея.

Време е да мислим глобално

Основата на съвременната икономика е постоянният ръст на потреблението. Но стигнахме до състояние, когато постоянният ръст е вече невъзможен и причината съвсем не е в икономиката.

Секретът на благоденствието

Современный глобальный мир диктует свои законы взаимодействия, и их непонимание приводит к неправильному расчету и в результате к кризису. Нам недостает знания внутренней системы взаимосвязей…

Законите на бизнеса в епохата на глобализацията

Основният показател за ефективност на всеки бизнес се явява печалбата. Но за да оживеем в новия глобален свят е необходимо да изменим основата на печалбата…

Кризата като шанс

Колкото по-малко се съпротивляваме на силата на развитие на природата, толкова по-комфортно е нашето развитие. Затова е важно да определим целта на природата и да съответстваме на нея!

Приносът към обществото – ключ към устойчивост

Ние сме длъжни не да измисляме теории и на практика да правим грешки, а да копираме всичко от природата и да я следваме! Нейното изискване е интегралната връзка! Всеобщото поръчителство се явява задължително, а игнорирането му е много скъпо!!!

Икономика на щастието

Може би, не всички още са го разбрали, но старият свят вече завърши своето съществуване! А в новия свят ние ще получаваме напълване не от това, че ходим от място на място, привличани от парите, властта, модата. Ние ще почувстваме, каква пустота се крие зад всичко това. А напълването се намира на по-високо, съвършено, възвишено ниво, даващо ни усещане за висша хармония.

Как обществото може да ни направи щастливи?

Днес щастието на човек зависи от отношението му с обкръжението, от това, ще намери ли той правилното място в обществото.

Етапи на прехода към нова икономика

Започвайки от нашето време, настъпва нов етап в развитието на човека и човечеството. Дали го искаме или не, човек, с помощта на съзнанието си, сам ще моделира своето битие. За да бъдем свободни трябва да се измъкнем из под влиянието на егоистичното обкръжение и сами да създаваме новото общество…

Основите за изграждане на нова икономика

Необходимо е да се издигне цялото човечество до нивото на осъзнаване новия етап на развитие – създаване на общество на всеобща интеграция! А това е възможно само при предварително и постоянно възпитание на хората, в разбиране на проявяващите се в нашия свят нови закони на интегралните му връзки…