Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Щастие и самореализация

Без да реализира себе си, човекът не може да оправдае своя живот. Търсенето на това, как да се реализираме,  ще ни доведе до големи промени. Ще достигнем до такова състояние, в което ще можем да помогнем на всеки да се

Щастие и самореализация

Без да реализира себе си, човекът не може да оправдае своя живот. Търсенето на това как да се реализираме,  ще ни доведе до големи промени. Ще достигнем до такова състояние, в което ще можем да помогнем на всеки да се

Щастие и страдание

Без страдания е невъзможно да се придобие щастие. Но страданието трябва да бъде целенасочено. Както и щастието. И тогава, в този момент, когато определим целта, виждаме, че трябва да напредваме в двете състояния. Това се нарича напредване в средната линия

Щастие и здраве

Благополучието на всеки от нас зависи от благополучието на целия свят. Моето щастие и здраве зависи от щастието и здравето на всички. Аз мога да бъда задоволен, да бъда здрав и да се чувствам  в безопасност само при условие, че

Щастие и успех

Нищо няма да ни доведе до успеха, освен съответствието на тази система в природата, която се разкрива сега: обединение, връзка, интегралност и глобалност. Затова всички наши действия и планове си заслужават да бъдат свързани с това. С помощта на обединението

Щастие и увереност в бъдещето

В общество, което поощрява ценности като: солидарност, чувство за обща сетивност и отчитане на взаимните интереси, постепенно се формира, твърда увереност в отношенията между хората. Тази увереност не зависи от моето лично имуществено ниво, а  е предизвикана от това, че

Източникът на щастие

Можем да намерим щастието само при условие, че във всичко, което правим, разкрием новия дух на живота, новите отношения между нас. Силата на живота, силата на топлината, на красотата, на щастието, на наслаждението, това изхожда само от обединението. Доколкото човек

Семейство и щастие

Основата за създаването на семейството трябва да демонстрира такава подкрепа, която  не може да се замени с нищо. На това трябва да бъдат обучававани хората, и тогава в тях ще се появи усещането, че те действително се нуждаят един от

Щастието е тук и сега

Нашето съществуване – това е прекрасна възможност да се издигнем над сивия, пълен със заплахи, опасности и страдания живот, и да го превърнем в щастлив, позитивен, преуспяващ. Формулата на успеха, е в нашето отношение към всички събития в живота, където

Да живеем свободно и щастливо

Усещането на щастието не зависи от самия човек, а винаги е свързано с обкръжаващото го общество. Въпросът е само в това, спрямо какво обкръжение измерваме себе си. Именно в изграждането на правилното обкръжение е заложена повратната точка на нашата съдба,