Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да управлявам времето

Ако аз искам да управлявам своето време, то трябва да бъда колкото се може по-развит – в личностен и в обществен план, тъй като във връзката между тях или на тяхната граница, ще открия своята оптимална самореализация.

Да станеш вечен

Ако аз се съединя в отдаване с другите, ще придобия вечната сила, която действа в света сама по себе си, и не се нуждае да получава нещо от друг. И затова тя действа през цялото време. Ако се включвам в

Свят чрез друг

До появата на психологията, науката за природата на човека и неговия вътрешен свят, човечеството не е изпитвало необходимост да изучава своето поведение. Развитието е било, подобно на животинските представители, най-вече за осигуряване на храна и по волята на случая. Едва