Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Наставленията не учат на нищо

Възпитание е когато използвайки предоставените случаи, ние даваме възможност на детето само да се научи на нещо.

Възпитание на чувствата

Задачата на родителите е не само да сформират в детето правилната според тяхната точка на зрение ценностна система, но и да го научат самостоятелно да оценява приоритетите на обкръжението и да се справя със ситуации, в които ценностите на обкръжението

„Родител“ и „Нерви“ – две несъвместими понятия

Подавайки правилен пример на поведение чрез постоянни разговори и разяснения на  най-различни действия, родителите превръщат детето в партньор на собственото му възпитание. При такъв подход не са необходими никакви насилствени ограничения, тъй като постоянните „не може” и „не прави това”,

Граници на позволеното

Границите са нещо естествено, нали живеем в свят, в който има предел на нашите възможности. Ограничени сме от нашата собствена природа, от обкръжаващата ни природа и от обществото, в което живеем. И ние трябва да знаем, какви са те, тези

Установяваме границите

Възпитанието  е много голямо изкуство. Ако  умеехме да възпитаме децата,  бихме променили света. И ако не в нашето, вече изгубено поколение, в крайна сметка, може би в следващото. Това е световен, централен проблем. Въпрос, който винаги ще вълнува родителите е

Авторитетът на родителите

Днес новото поколение се отличава рязко от предходното по своето развитие, по начина, по който  възприема света, и родителите губят авторитета си пред своите деца. Младото поколение расте с други желания, то принадлежи към глобалния свят. Да се приближаваме към

Начало на началата

Жизненият успех на нашите деца пряко зависи от възпитанието. Но сега, не работят нито предишният подход към възпитанието, нито предишната индивидуална форма на успех, те не се вписват в рамките на взаимозависимия свят. Ние ще трябва да приемем интегралната форма

Кой е главата на семейството?

Днес здравето, успехите и радостта на децата влияят на семейството не по-малко, и дори повече, отколкото състоянието на родителите. А това, което искаме да достигнем и в семейството, и в обществото, са сплотеност, обединение. Но обединение може да има само

Мъдростта на живота

Ролята на родителя  е – да научи децата на житейската мъдрост. Ако умеехме да създаваме правилното семейство, може би, вече щяхме да притежаваме инструментите за изграждането на правилните отношения и с чуждите хора.

Домът на родителите

Семейните съвети ни дават възможност да използваме дома си и нашето семейство като място, където да можем да се научим правилно да създаваме и уреждаме взаимоотношенията си с хората, било то с нашите деца, съпруг или съпруга, или с нашите