Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Връзка с висшата сила

Намираме се в океан от информация, която възприемаме във вид на енергия, материя. Съществува само замисъл – Замисъл на Творението, включващ в себе си всичко останало, като свои проявления спрямо нас, според степента на развитието ни. И нашата работа е

Духовно озаряване

Съществува Висша сила. Тя ни е създала. И в нашите сетивни органи, в нашето възприятие на реалността, ние можем да я привлечем, можем да предизвикаме върху себе си нейното въздействие. И тогава тя ще доведе до появяването на нови сетивни

Медитация

Съществува Висша сила. Тя ни е създала. И в нашите сетивни органи, в нашето възприятие на реалността, ние можем да я привлечем, можем да предизвикаме върху себе си нейното въздействие. И тогава тя ще доведе до появяването на нови сетивни

От другата страна на свръхестественото

Представата ни за магии и магьосничество широко се разпространила в началото на нашата ера. Не малко хора и днес вярват в тези неща или напълно ги отричат, което също свидетелства за техния интерес към тази тема. Как науката кабала се

В плен на неопределеността

Страх от неизвестното От древни времена всички народи и култури „са си имали работа“ със свръхестествени сили. Магията и гадаенето са били част от ежедневни ритуали и особени церемонии. Тази тема е съпровождала човечеството през цялата му история, приемайки най-различни

Пропуск до пулта за управление на съдбата

Всички ние сме свързани заедно и живеем в интегрален свят, който целият представлява „едно малко село“. Променяйки своята съдба, човек променя съдбата на цялото човечество и въобще – на цялото мироздание. И обратното – за да измени своята лична съдба,

Какво представляват сънищата?

Около сънищата съществуват множество митове и приказки. Това явление е вълнувало човечеството през цялата негова история. Още древните римляни и гърци се опитвали да разшифроват сънищата. Но и до днес това явление е загадка. Една трета от целия си живот

Да придобиеш власт над късмета

Всеки човек в света, където и да живее той, може да бъде над своята лоша съдба. Всички събития, предначертани за него, той може да премине по прекрасен и лек начин – ако узнае как правилно да се отнася към знаците