Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека
Архив за месец: февруари 2015

Мъдростта на живота

Ролята на родителя  е – да научи децата на житейската мъдрост. Ако умеехме да създаваме правилното семейство, може би, вече щяхме да притежаваме инструментите за изграждането на правилните отношения и с чуждите хора.

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование

Кой е главата на семейството?

Днес здравето, успехите и радостта на децата влияят на семейството не по-малко, и дори повече, отколкото състоянието на родителите. А това, което искаме да достигнем и в семейството, и в обществото, са сплотеност, обединение. Но обединение може да има само

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование

Начало на началата

Жизненият успех на нашите деца пряко зависи от възпитанието. Но сега, не работят нито предишният подход към възпитанието, нито предишната индивидуална форма на успех, те не се вписват в рамките на взаимозависимия свят. Ние ще трябва да приемем интегралната форма

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование

Авторитетът на родителите

Днес новото поколение се отличава рязко от предходното по своето развитие, по начина, по който  възприема света, и родителите губят авторитета си пред своите деца. Младото поколение расте с други желания, то принадлежи към глобалния свят. Да се приближаваме към

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование

Установяваме границите

Възпитанието  е много голямо изкуство. Ако  умеехме да възпитаме децата,  бихме променили света. И ако не в нашето, вече изгубено поколение, в крайна сметка, може би в следващото. Това е световен, централен проблем. Въпрос, който винаги ще вълнува родителите е

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование

Граници на позволеното

Границите са нещо естествено, нали живеем в свят, в който има предел на нашите възможности. Ограничени сме от нашата собствена природа, от обкръжаващата ни природа и от обществото, в което живеем. И ние трябва да знаем, какви са те, тези

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование

„Родител“ и „Нерви“ – две несъвместими понятия

Подавайки правилен пример на поведение чрез постоянни разговори и разяснения на  най-различни действия, родителите превръщат детето в партньор на собственото му възпитание. При такъв подход не са необходими никакви насилствени ограничения, тъй като постоянните „не може” и „не прави това”,

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование

Истинският ключ към просперитет

Съединението между хората носи в себе си особена сила. Ако направим нашите взаимоотношения по-добри, ще получим успех във всяка сфера от живота. Точно затова – обединението е ключът към благоденствието. Съединението между хората носи в себе си особена сила, която

Публикувано в Територия на любовта, Интегрално Образование