Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Михаел Лайтман

Михаел Лайтман e професор по онтология и теория на познанието, доктор по философия, магистър по биокибернетика, член на Световния съвет на мъдростта (Word Wisdom Council) и ръководител на Ари институт (ARI) – независима организация с нестопанска цел, занимаваща се с

Природата – единен механизъм

Навлязохме в нова епоха. И трябва да променим взаимоотношенията си – от егоистична конкуренция – на взаимно поръчителство, а след това дори на взаимна любов. Тази любов отначало е принудителна, като необходимо условие за нашето оцеляване, заложено от природата. Но

Връзка с висшата сила

Намираме се в океан от информация, която възприемаме във вид на енергия, материя. Съществува само замисъл – Замисъл на Творението, включващ в себе си всичко останало, като свои проявления спрямо нас, според степента на развитието ни. И нашата работа е