Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека
Архив за месец: януари 2015

Да намериш спътника в живота

Трябва да смъкнем от себе си всички натрапени от обществото стереотипи, заставящи ни да изглеждаме така, а не иначе, и да си изясним, в какво се състои моята собствена нужда от връзка, в която аз ще успея широко да разкрия

Публикувано в Интегрално Образование, Семейство – единството разрешава всички проблеми

Оздравяването на семейството – е първостепенна задача

Аз виждам оздравяването на човека в създаването на хармонично семейство. И за да се посее това семе е необходима благодатна почва – загрижено и любящо обкръжение. Нека заедно да започнем „обработването на земята” – да се научим как да изградим общество,

С етикет:
Публикувано в Интегрално Образование, Семейство – единството разрешава всички проблеми

Да бъдем щастливи

Усещането за щастието възниква за сметка на съвместното обединение, на чувството за равновесие, така както в здравия организъм се усеща цялостният живот, ако тялто правилно поддържа, функционира, уравновесява себе си. Така е и в човешкото общество – ние трябва да

С етикет: ,
Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование

Да живеем свободно и щастливо

Усещането на щастието не зависи от самия човек, а винаги е свързано с обкръжаващото го общество. Въпросът е само в това, спрямо какво обкръжение измерваме себе си. Именно в изграждането на правилното обкръжение е заложена повратната точка на нашата съдба,

С етикет: ,
Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование

Щастието е тук и сега

Нашето съществуване – това е прекрасна възможност да се издигнем над сивия, пълен със заплахи, опасности и страдания живот, и да го превърнем в щастлив, позитивен, преуспяващ. Формулата на успеха, е в нашето отношение към всички събития в живота, където

С етикет: , , ,
Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование

Семейство и щастие

Основата за създаването на семейството трябва да демонстрира такава подкрепа, която  не може да се замени с нищо. На това трябва да бъдат обучававани хората, и тогава в тях ще се появи усещането, че те действително се нуждаят един от

С етикет: ,
Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование

Източникът на щастие

Можем да намерим щастието само при условие, че във всичко, което правим, разкрием новия дух на живота, новите отношения между нас. Силата на живота, силата на топлината, на красотата, на щастието, на наслаждението, това изхожда само от обединението. Доколкото човек

С етикет: , ,
Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование

Щастие и увереност в бъдещето

В общество, което поощрява ценности като: солидарност, чувство за обща сетивност и отчитане на взаимните интереси, постепенно се формира, твърда увереност в отношенията между хората. Тази увереност не зависи от моето лично имуществено ниво, а  е предизвикана от това, че

Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование

Щастие и успех

Нищо няма да ни доведе до успеха, освен съответствието на тази система в природата, която се разкрива сега: обединение, връзка, интегралност и глобалност. Затова всички наши действия и планове си заслужават да бъдат свързани с това. С помощта на обединението

Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование

Щастие и здраве

Благополучието на всеки от нас зависи от благополучието на целия свят. Моето щастие и здраве зависи от щастието и здравето на всички. Аз мога да бъда задоволен, да бъда здрав и да се чувствам  в безопасност само при условие, че

Публикувано в В търсене на щастието, Интегрално Образование