Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Gör du dessa misstag när du tänker på mänsklighetens samhörighet med naturen?

”En människa är en del av det hela som av oss kallas ‘universum’ …Vi upplever oss själva, våra tankar och känslor som något separat från resten, en slags medvetandets optiska illusion”. Albert Einstein, skrivelse daterad 1950 Hur Big Bang utvecklade

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,
Publicerad i Artiklar