Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Se vad enkelt mänskligheten kan eliminera ekonomisk ojämlikhet

Hur välgörenhet kan skapa en jämlik värld

De pågående och fördjupade globala kriserna är som en spegel framför oss som visar en mycket obehaglig bild.

Det vi ser, trots att mänskligheten strävat efter frihet, demokrati och jämlikhet genom hela historien, är att samhällen i dag, även i ”fria och demokratiska” västländer, förvrids av stora sociala orättvisor och en mycket tydlig åtskillnad mellan ”elit” och ”resten,” ”rika” och ”fattiga”.

I en tid präglad av global kommunikation erkänner många detta problem, men det verkar som att när det kommer till lösningar, har ingen svaret och viljan att förändra.

Förutom kravet på en jämnare fördelning av rikedom, känner sig människor bittra över alla orättvisor, bland annat bristen på jämställdhet. Men sanningen är att ingen rättvis fördelning kommer att hjälpa tills vi utvecklar en social medvetenhet som stödjer ömsesidig garanti. Att gynna en sektor av befolkningen över en annan kommer bara att leda till ilska och bitterhet hos andra sektorer. Utan tankesätt om ömsesidig garanti kommer människor som inte befinner sig på den mottagande sidan, alltid att känna förbittring och fråga sig, “Varför de och inte jag?”

 

Hur alla kan utveckla empati för alla

Ömsesidig garanti är en ömsesidig förbindelse som kräver att vi betraktar alla som om de vore våra närmast anhöriga.

Vi kan finna det svårt att tro att detta är möjligt, men utvecklingen av det mänskliga samhället kommer att leda oss till en nivå där vi kommer att känna hela världen inom oss, på samma sätt som vi känner våra närmaste. Vi kommer att känna vilka av våra anhöriga som behöver hjälp och vilken typ av hjälp de behöver – oavsett om behovet gäller gamla föräldrar, små barn, oväntade utgifter och betalningar, ohälsa etc. Naturligtvis prioriterar vi vår familjs behov utifrån hur brådskande det är. Skulle vi försumma en skröplig farfar? Inte om vi är en normal familj. Känslan av engagemang, ömsesidig garanti, tvingar oss att vara på det sättet. Det är så vi måste närma oss våra relationer med resten av mänskligheten.

Du behöver inte vara raketforskare för att förstå varför ojämlikhet är helt oacceptabelt i dag

Jämlikhet är ett tillstånd i vilket var och en av oss har samma chanser och personliga möjligheter att konstruktivt uttrycka sig själv i det kollektiva systemet – att ge och ta emot, vara i balans med resten av mänskligheten.

Till exempel, hjärtat är jämlikt med lungorna; lungorna är jämlika med levern; levern är jämlik med njurarna som är jämlik med benen som är jämlika med händerna…

I vad är de jämlika? Alla verkar ömsesidigt till nytta för kroppen. Emellertid är varje del av kroppen inriktad på olika funktioner som krävs för välbefinnande i hela kroppen. Detta är vad som håller oss (organismen) levande och frisk.

Likaså, om en person tillhör en del av mänskligheten, gör det inte honom eller henne mindre värd än en annan person från en annan del. Eller uttryckt på ett annat sätt, jag kanske tillhör mänsklighetens ”hjärta” och någon annan kanske tillhör mänsklighetens ”hjärna”, eller mänsklighetens ”lever.” Detta är de förhållanden vi föddes i och som var förutbestämda för oss. Men för att upprätthålla hälsa och välbefinnande för mänskligheten, måste vi arbeta tillsammans som jämlikar där vi befinner oss och inte betrakta oss själva som bättre eller sämre på grund av att vi placerats på en plats i stället för en annan.

Vi är alla födda i olika familjer, med olika gener och olika uppväxt. Vår världsbild kan vara mycket olik andras och vi kan också känna att vi är olika. Men om var och en av oss känner sig i harmoni med andra kommer vi att uppnå jämlikhet.

Är du redo för en värld av kärlek och jämlikhet?

Idag är tänkesättet att vi alla är jämlika när vi anstränger oss lika mycket det enda som kan hålla vårt samhälle intakt. Vägen till detta tänkesätt är att konsekvent omskola oss själva tills vi har absorberat den verklighet där vi alla faktiskt är släkt. När vi sätter ömsesidig garanti på toppen av vår prioriteringslista, kommer vi att upptäcka att världen plötsligt har blivit en plats där livet verkligen kan vara enkelt och njutbart.

Vad kan få oss naturligt självcentrerade människor att sätta allmänhetens nytta över vår egen? Endast miljöns inflytande! Därför måste vi förändra våra sociala värderingar så att folk blir uppskattade för sina bidrag till samhället, inte utifrån storleken på deras bankkonton. När kommer livet att bli bra på den här planeten? Det sker när vi alla börjar tänka på andra framför oss själva.

Därför måste vi börja ändra vår miljö genom ett utbildningsprogram å ena sidan, som ger människor transparent och vetenskaplig information om den globala, ömsesidigt beroende värld vi har utvecklats till, och å andra sidan förse dem med enkla, praktiska aktiviteter som ger dem direkta förstahandsupplevelser, känsla för fördelarna med ömsesidigt och kompletterande samarbete.

Ett sådant program skulle då ge den positiva motivation som kan garantera att de stora förändringar, som höjer oss över vår inneboende natur, kan uppnås och bli hållbara.

Skrivet av Michael Laitman

Michael Laitman är en global tänkare som brinner för att skapa en förändring i samhället genom en ny global utbildning, vilken han ser som nyckeln till att lösa de mest angelägna frågorna i vår tid. Han är grundare av ARI-institutet, professor i ontologi & kunskapsteori, fil dr i filosofi, MSc i medicinsk biocybernetik. Du hittar honom på Google+, YouTube and Twitter

Taggar: , , , , ,
Publicerad i Artiklar