Dr. Michael Laitman Promjena svijeta – Promjena čovjeka

Poput snopa trske

like-bundle-of-reed-2

Poput snopa trske (Like A Bundle of Reeds) je dubinska knjiga s 200 i više stranica Dr. Michaela Laitmana koja nudi pravovremene uvide i alate s kojima možemo promijeniti trend antisemtizma i ostvariti potpuno drugačiju perspektivu i rješenje za ovu problematiku.

Ako želite preuzeti besplatan primjerak ove knjige na engleskom jeziku, učinite to na sljedećem linku: BundleOfReeds.com