ד"ר מיכאל לייטמן עתיד העולם – בשינוי האדם

נקודת מבט אינטגרלית

International Conference "Table of Free Voices" in Berlin, Germany

כנס "שולחן הקולות החופשיים" בברלין, גרמניה

הקישוריות הגלובלית הפכה לעובדה שאי אפשר להתעלם ממנה, אך האנושות טרם התאימה את ערכיה, את המודעות שלה ואת מערכותיה המורכבות למציאות החדשה שנוצרה.

ניתן לראות כי אותן המערכות החברתיות, הפוליטיות והכלכליות שאליהן הורגלנו במשך שנים רבות, אינן מותאמות למציאות החדשה של תלות הדדית בינלאומית. זוהי הסיבה שאנו חווים בעיות והתקוממויות, שנובעות מתוך המשברים הפיננסיים בעולם, ויוצרות הלכה למעשה, שינוי משמעותי בקנה מידה עולמי.

כדי למצוא את הפתרון לבעיות השונות שאיתן מתמודדת האנושות בעולם כה מקושר, נדרש מאיתנו לימוד מקיף, שבעזרתו נוכל להתמודד בצורה טובה ביותר עם התנאים החדשים שמכתיבה המציאות המקושרת החדשה שמתגלה בעולם. עלינו ללמוד כיצד לחיות באופן אחראי, והפעם בקנה מידה עולמי. לדוגמה, הכלכלה של היום מונעת על ידי ערכים של אינטרס אישי, ואינה יכולה לעבוד יותר תחת המסגרת החדשה שמכתיבה מציאות זו. נסיבות חדשות אלו מחייבות אותנו לבצע שינויים משמעותיים, על מנת להפוך את עצמנו, פשוטו כמשמעו, לגלובליים, כלומר, ללמוד כיצד להתאים את האספקטים השונים של חיינו למציאות הגלובלית החדשה.