ד"ר מיכאל לייטמן עתיד העולם – בשינוי האדם

השקפה כלכלית

Interview with Mike Schneider, from "Night Talk", on Bloomberg TV

ראיון עם מייק שניידר "Night Talk",
Bloomberg TV.

אם נבין את ההשפעה הקריטית שיש ליחסים בין בני האדם על הכלכלה, נוכל גם להבין איזו מערכת כלכלית צריכה להיבנות, על מנת שתתפקד בצורה יעילה ותמשיך ותשמור על יציבות. כאשר המערכות הכלכליות והפיננסיות יתאימו עצמן לעולם שבלתי ניתן להפריד בין חלקיו השונים, שבו הקשרים הכלכליים חוצים גבולות וחברות, רק אז ניתן יהיה להבטיח את יציבות המערכת החברתית-כלכלית, ורק אז תוכל המערכת להימנע מאותם זעזועים ומשברים תכופים הגובים מאיתנו מחיר כבד.

על כל שכבות האוכלוסייה להפנים, עד כמה אנחנו תלויים הדדית ומשפיעים זה על זה. לכן, לא רק הכלכלה צריכה להשתנות, המערכות הכלכליות והפיננסיות הן סך הכול השתקפות של היחסים בין בני אדם, אלא על כל הקהילה הבינלאומית מוטלת החובה לספק פתרונות לבנייה מחודשת של מערכת יחסי האנוש. כאשר היחסים שלנו יתחילו להשתנות לכיוון חברות, אחדות, לכידות חברתית, דאגה לזולת וערבות הדדית, אז בצורה טבעית בני-האדם, יבנו את הפרדיגמה הכלכלית החדשה והשונה מתוך מערכת היחסים החיובית שתיווצר ביניהם.