Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Lösningen på krisen — utbildning för globalism

En blick på en typisk läroplan kommer att avslöja vad vi alla vet: skolor försöker ge barnen verktyg för akademiska studier på högskolor och universitet, men de förbereder dem inte för livet.

I stort erbjuder skolor över hela världen utbildning som bygger på behov som etablerades i samband med den industriella revolutionen. Tyvärr har väldigt lite förändrats sedan dess, trots det faktum att skolorna är tänkta att förbereda barnen för 2000-talets sätt att leva. Dessutom är det inte bara svårt för skolorna att förbereda barnen för livet i den moderna världen, de gör det ännu svårare genom att utsätta dem för tävlande om prestationer, medan man ingjuter mönster av konkurrens i dem, i stället för metoder för omtanke och samverkan.

För att fostra en generation som kommer att leda världen ut ur krisen den befinner sig i, måste vi skapa en miljö där var och en av dem känner och förstår att han eller hon vinner på att bidra med sin unika kapacitet till framgång för hela samhället. Och även om det kan komma som lite av en överraskning, så finns det redan ett verktyg för att utveckla ett kompletterande utbildningssystem: internet.

Idag är internet en universell verklighet och har blivit våra ungdomars naturliga miljö. Internet har redan visat att det kan fungera som en plattform för att främja sociala och kulturella begrepp, odla diskussioner och motivera människor till handling. Det drar största delen av sin kraft från sin neutralitet, sin sociala natur och den interaktivitet som den tillåter, men mestadels från den makt som det ger till webbsurfarna.

Då vi har etablerat ett utbildningssystem som syftar till att förbereda våra barn för livet i världen, måste vi nu tillföra kompletterande utbildning — en online interaktiv miljö som främjar värden som förenande, samarbete och hänsyn till andra, för att övervinna utanförskap och separation som tungt belastar vår värld i dag.

Från barndomen måste man veta att egot, som är begäret att njuta på andras bekostnad, är den främsta orsaken till allt lidande som finns i vuxenvärlden. Vi måste visa barnen, med olika hjälpmedel och aktiviteter, hur relationer av ömsesidig hänsyn, tolerans och ömsesidig förståelse drastiskt kommer att förbättra deras och vårt liv, precis som balanserade och harmoniska relationer i naturen har främjat existensen av liv och vår arts överlevnad tills nu.

Dessutom, som grundarna av behaviouristisk och social psykologi har visat, och som samtida studier i samhällsvetenskap indikerar, är den avgörande faktorn i att forma personligheten och beteendet hos en människa ens sociala omgivning. Och eftersom den yngre generationen tillbringar största delen av sin tid på internet, är det nödvändigt att skapa en positiv plattform som kommer att erbjuda ett alternativ till de individualistiska, narcissistiska värden som för närvarande främjas på internet.

Från vår erfarenhet av att arbeta med barngrupper världen över, ser vi övertygande bevis för att onlinemediet kan ge och ger en fullständig och tillfredsställande social miljö, överbrygger kulturella, etniska, religiösa, sexuella och rasrelaterade skillnader och möjliggör för alla medlemmar i samhället att uppnå fullständig integration och ömsesidigt stöd.

Vi är säkra på att genom att göra barn bekanta med komplexiteten i livet i den globala världen genom spel, videoklipp, diskussioner och okomplicerade interaktioner, kan vi få en global, historisk förändring och om vi lyckas med att låta en generation växa upp på det här sättet, kommer vi att ha påbörjat en korrigering som gynnar varje framtida generation.

Praktiska steg (som de presenterades för Irina Bokova, generaldirektör för UNESCO, på ett möte som hölls andra februari 2011):

  • Som ett första steg, erbjuder vi oss att hålla en särskild konferens i UNESCO med titeln “Virtuell utbildning för globalism”, till vilken de mest framstående personerna inom utbildning från hela världen kommer att bjudas in att diskutera konkreta åtgärder för att anpassa vår utbildning till att bättre underlätta livet i en integrerad och global verklighet. Konferensen skulle direktsändas från UNESCO:s webbplats, liksom från Ashlag Research Institute (ARI), där den samtidigt kommer att spridas på sju språk. Efter konferensen, skulle UNESCO publicera en bok som innehåller utvalda föreläsningar från konferensen vilken kommer att skickas till alla relevanta statliga och privata utbildningsorganisationer världen över, liksom till potentiella donatorer. Vi har  beprövad erfarenhet och infrastruktur för att genomföra alla dessa idéer.
  • Under arbetet med konferensen erbjuder vi att starta ett gemensamt projekt för att upprätta en webbportal för kompletterande utbildning inom ramen för UNESCO, med det primära syftet att utbilda för globalism.
  • Som en del av detta virtuella projekt skulle UNESCO etablera ett internationellt utbildningscenter, utan politiska och/eller ekonomiska intressen, för att samla de bästa hjärnorna inom naturvetenskap och samhällsvetenskap från hela världen. Dessa experter skulle utveckla informationsvägar för att förklara om den nya värld vi befinner oss i idag. De skulle samarbeta med datatekniker för att hitta innovativa sätt för att förmedla denna viktiga information till barn (bilagan till detta dokument innehåller en inledande översikt för ett sådant projekt).
  • Samtidigt som man bygger sajten skulle vi förbereda textböcker för utlärning av ett nytt studieområde som UNESCO skulle erbjuda till avdelningar för utbildning i hela världen — Global Humanity Studies eller Studier av en global mänsklighet. Dessa läroböcker skulle ge skolor och lärare metoder och läromedel för att kunna utnyttja webbplatsen till dess fulla potential.

Som vi ser det kan UNESCO leda inrättandet av informationssystemet som världen nu behöver. Genom att göra det, kommer UNESCO inte bara att bevisa sitt engagemang för mänsklighetens välbefinnande i allmänhet och barn i synnerhet, utan också leda mänskligheten mot målet en bättre och mer upplyst värld för alla.

Publicerad i Artiklar