Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Hemligheten till ett hållbart leverne på 2000–talet

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Varning: Är du en narcissistisk konsument? Människan har blivit en cancerliknande tumör i naturen; med det menas att vi tar och använder allting för egen räkning, oavsett miljö. Men precis som cancer dör tillsammans med organismen den attackerar, så kommer

Det du inte känner till om människans obalans med naturen kan skada dig

Taggar: , , , , , , , , , ,

”Enhet och komplementaritet utgör verkligheten”. Werner Heisenberg, fysiker – en av de viktigaste skaparna av kvantmekaniken och osäkerhetsprincipen Här kommer en hemlighet: Människan är anledningen till varför späckhuggare nu äter havsuttrar Att studera naturen avslöjar de djupgående band som upprätthåller

Gör du dessa misstag när du tänker på mänsklighetens samhörighet med naturen?

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,

”En människa är en del av det hela som av oss kallas ‘universum’ …Vi upplever oss själva, våra tankar och känslor som något separat från resten, en slags medvetandets optiska illusion”. Albert Einstein, skrivelse daterad 1950 Hur Big Bang utvecklade

Varför ett skifte av perspektiv från ”mig” till ”vi” är nödvändigt för att lösa våra globala kriser

Taggar: , , , , , ,

Varför en ”mig först” agenda inte längre kan lösa några problem Idag befinner sig mänskligheten i en situation där en kombination av självcentrering, isolerad tillvaro och en ömsesidigt beroende värld leder till förlamning på alla nivåer av mänskligt liv. För

Hemligheten för att komma ur dagens globala kriser

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

År 2011 – Mänsklighetens vändpunkt Under de globala oroligheterna 2011 gick miljontals människor ut på gatorna i många länder på alla kontinenter, från den Arabiska våren till Ockupera Wall Street-rörelsen. Varhelst den ”sociala stormen” drog fram, genljöd kraven på social

Vet du hur du tar dig ur den största krisen du står inför i dag?

Taggar: , , , , , , ,

Se hur lätt du kan förstå mänsklighetens största kris Under årtusenden har mänskligheten ställt sig samma frågor: vart är vi på väg; till vad och hur utvecklas vi; vad måste vi förändra för att förbättra våra liv; vart leder oss

Hur utbildning kan förvandla samhället

Taggar: , , , , , , ,

Hemligheten om varför brottsligheten ökar Många studier i kriminologi skapar tvivel om fängelsestraffens effektivitet som ett medel för att förebygga brottslighet. Av denna anledning är inflytandet fängelser har på intagna – särskilt när det gäller avskräckande och rehabilitering – ett

Hur en kvinna kan nå sin fulla potential

Taggar: , , , , , , ,

Vem styr familjen? Kvinnor! När man undersöker det korrigerade samhälle vi strävar efter att leva i bör stor uppmärksamhet ägnas åt familjeenheten, för familjen är ett mikrokosmos av världen vi lever i. Då är det tydligt att om vi fokuserar

Hur man får fullkomlig kärlek

Taggar: , , , , , , ,

Vet du vad naturen kräver av dig? Naturen visar upp en nödvändig förutsättning för vår existens: Vi måste uppnå ett tillstånd av fullkomlig kärlek. Men hur möter vi detta villkor, hur kan vi uppnå allomfattande kärlek mellan alla sju miljarder

Hur naturen kan ge ditt liv mening

Taggar: , , , , , , ,

Vad alla borde veta om givande Hittills har vi utvecklats genom mottagandets kraft. Den kraften har drivit oss framåt och inom oss utvecklat ett begär att ta emot för egen vinning, ett begär att förvärva, förstå, veta och dominera och

Vet du vart din inre utveckling leder dig?

Taggar: , , , , , , ,

Med siktet inställt mot att tillverka den perfekta människan Människan är den enda varelse som under sitt liv förändras och ständigt utvecklas. Utvecklingsprocessen som människor går igenom är obligatorisk, helt enkelt för att egot fortsätter att växa under våra liv

Använder du avund för att undfly kriser?

Taggar: , , , , , , ,

Om du inte gynnar andra nu, kommer de inte att gynna dig senare Idag befinner sig mänskligheten vid ett vägskäl. Fler och fler människor inser, som en följd av den fördjupade och till synes olösliga globala krisen, driven av vår