Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Brev till inflytelserika personer inför G-20:s toppmöte i Cannes

Följande brev skrevs för ARI-institutets räkning och skickades till hundratals inflytelserika personer inom politik, ekonomi, affärsliv och andra områden i syfte att bidra till dialogen kring lösningar på de kriser mänskligheten står inför.

Ärade damer och herrar,

Följderna av den eskalerande globala finanskrisen underminerar den ekonomiska och sociala stabiliteten, och ifrågasätter till och med regeringens hållbarhet i många länder. Många av dem som har förlorat sina jobb och/eller levnadsbesparingar börjar tappa tron på er kapacitet som ledare att förse dem med ekonomisk trygghet, eller med praktiska lösningar inför framtiden. Mitt i den globala osäkerheten skänker de olika proteströrelserna, med deras belysande exempel på förbindelse, tillfällig tröst åt de missnöjda. Samtidigt skapar det en riskabel dynamik, som oförminskad kommer att  leda till en utbredd och intensifierad oro.

Dessutom har det globala ömsesidiga beroendet och årtioenden av ekonomiskt överskott, gjort traditionella fiskala och monetära åtgärder ineffektiva. Till följd av detta växer statsskulderna obevekligt, vilket hämmar er förmåga att kontinuerligt erbjuda mrningsfulla lösningar på de sociala och ekonomiska utmaningar vi möter.

I en sådan verklighet kommer arbetslösheten att öka drastiskt och leda till ännu mer protester och social oro, vilket i sin tur kommer att ställa oss inför ett verkligt hot mot länders stabilitet och mot de internationella sociala, ekonomiska och politiska systemen i stort.

För att bevara regeringarnas stabilitet anser vi att arbetslösheten bör behandlas som en fråga som kräver omedelbar och specifik uppmärksamhet. Vi föreslår, med största respekt, att det som nu krävs är djärva åtgärder för att stoppa den nedåtgående spiral vi befinner oss i. För att uppnå detta föreslår vi att en nationell krismekanism med följande mål inrättas:

  • Integrera arbetslösa i pågående studiesystem (i detalj nedan), vilket betraktas som “sysselsättning”;
  • Förebygga offentligt demonstrerad lättja, bitterhet, massdemonstrationer och protester.
  • Förse arbetslösa individer med verktyg för att återkomma till arbetslivet;
  • Tillhandahålla stipendium som täcker elementära behov och ger ett värdigt liv, med deltagande i studiesystemet som villkor;
  • Återställa den arbetslöses värdighet genom att “uppgradera” den arbetslöses sociala status från att vara “utstött” till att vara en som fullföljer “förbättring” av ens sociala och professionella färdigheter;
  • Öka empatin med staten och den sociala sammanhållningen, särskilt nu i kristider.

Studiesystemet för arbetslösa kommer bland annat att innehålla:

  • Privatekonomi. Detta kommer att göra det möjligt att leva under drägliga förhållanden tack vare att stipendiet för den arbetslöse medges.
  • Att lära sig leva under osäkra förhållanden. Detta kommer att inkludera upprätthållandet av soliditeten i familjen som enhet, med extra tonvikt på föräldraskap, förbättrande och upprätthållande av mental och emotionell hälsa, samt utvecklingen och förbättringen av sociala färdigheter.
  • Utbildning om konsekvenserna av de ökade förbindelserna mellan individer, företag och länder, hur de påverkar människors elementära behov och vår dagliga verklighet på nationell och internationell nivå. Varje människa kommer att förväntas inse att vi – vanliga medborgare, förmögna och mäktiga, beslutsfattare – alla sitter i samma båt i den globala eran.
  • Implementera nödvändiga sociala färdigheter för en hållbar tillvaro i en sammanlänkad värld: social solidaritet, hänsynstagande till andra och till miljön och en balanserad och rimlig konsumtion.

En sådan krisutlöst utbildningsmekanism kommer att lugna människors sinnen och på så vis förse regeringen med den nödvändiga tidsramen för att klara av de globala utmaningarna och kommer att säkra den nationella och internationella stabiliteten.

Som en utbildningsorganisation som samarbetar med olika organisationer på högsta nivå, skulle vi välkomna möjligheten att rådgöra med er och tillhandahålla nödvändiga verktyg och expertis för att förverkliga vår plan.

Med vänliga hälsningar,

ARI-institutet

www.ariresearch.org

Publicerad i Artiklar