Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Jobbmarknadens framtid: Arbeta med att vara människa

Det är beklagligt att 33.000 anställda på Toys ’R’ Us kommer att mista sina jobb. Det är bara att ta ner semesterfotot på familjen från kontorsväggen, packa ner det i en brun flyttlåda, ta en leksak eller två som minne, och bege sig hem i svårmod. De läggs till listan av hundratusentals människor som mist sina jobb, inte på grund av bristande prestation eller arbetsmoral, utan helt enkelt för att de inte längre behövs.

Fler och fler produkter produceras av robotar, som är mer kostnadseffektiva för företagen, såväl som billigare för konsumenterna som kan beställa online med ett enkelt fingersvep. Toys ’R’ Us är bara ett exempel på den virtuella och teknologiska tsunami som sköljer över affärsvärlden. Den yttrar sig i jättebolag som Amazon, Alibaba, Google och deras partners som lägger vantarna på all tänkbar handel: detaljhandel såväl som banker, klädmarknad, matmarknad, marknadsföring, m.m. Vågen är inte begränsad till den privata sektorn; även den offentliga sektorn översköljs. Så ingår till exempel Warren Buffet, Jeff Bezos och Damie James redan i en samägd nyproduktion av – vården.

Till synes är det en revolution som sker i tystnad, men förändringarna leder i själva verket till ett dån, en socioekonomisk jordbävning vars like inte setts. Den virtuella och teknologiska framtiden övertar gradvis den globala ekonomins själva grundvalar.

Det talas redan till vardags om hur robotarna ersätter mänskligt arbete, men ännu har vi inte insett magnituden av denna förändring. Många politiker, ekonomer och analytiker ser detta som ännu en industriell revolution som kommer med sina födslovärkar för att sedan avla en hel uppsjö av nya yrken; som resultat förespår man ett nytt uppsving i ekonomin.

Visst är det en uppmuntrande bild, men den grundar sig på en begränsad förståelse av utvecklingen av nya teknologier. Redan med dagens teknologier skulle man i USA kunna automatisera 45% av de aktiviteter människor betalas för att utföra.

Det handlar inte om avancerade maskinerier som ersätter vad vi gör med armar och ben. Det handlar om artificiell intelligens som utvecklas för att gradvis ersätta mänsklig intelligens. AI kommer tänka kreativt, producera, analysera, utveckla, programmera, och arbeta många gånger mer effektivt än de flesta begåvade mänskliga arbetare, och samtidigt naturligtvis vara många gånger billigare och enklare att manövrera.

Artificiell intelligens kan lära och självuppgradera mycket snabbare än en människa kan omutbildas. AI kommer därför till slut ersätta mänsklig arbetskraft inom alla yrken: forskare, läkare, programmerare, designers, finansexperter, chefer inom personaladministration. Enbart en bråkdel av arbetskraften kommer att behövas för att manövrera och kalibrera de olika smarta maskinerna och de avancerade mjukvarorna.

Låt oss revolutionera samhället – utan högafflar

Utgrunda framtidens teknologi och du kommer snart se den kommande sociala krisen. Massarbetslöshet på obestämd tid, vars offer den framtida ekonomin inte kommer ha några svar att erbjuda. De nuvarande ekonomiska modellerna kan knappt tackla en arbetslöshet på 15%. Vad händer när vi når en arbetslöshet på 30, 40 och 50 procent? Det är något dagens ekonomi inte har någon teori för.

Försöker vi tänka positivt och hoppas på att allt detta ska leda till en ny blommande ekonomi, så finns ändå risken för massarbetslöshet. Om människor i massor inte har något hopp om att kunna försörja sina grundläggande behov kommer de inte längre kunna sitta hemma och hålla sig lugna. Utan hopp kan människor ta tillflykt till våld, extremism och stöda radikala ledare som erbjuder ekonomisk trygghet för att kunna komma till makten, som vi sett hur det skett tidigare.

Alternativt, om vi planerar i förväg, kan vi revolutionera samhället — utan revolution. Ju förr vi inser den oundvikliga omstrukturering som stundar för vår socioekonomiska infrastruktur, i det att arbete inte längre kommer finnas i samma mening som tidigare, desto mer kommer vi inse det nödvändiga i att förse alla medlemmar av samhället med deras grundläggande behov.

Oavsett om vi gör detta genom någon form Global basinkomst, eller någon annan mekanism, så måste vi förstå att det grundläggande elementet här är en förändring av sociala värderingar: Varje lands ledning måste erkänna som sin högsta prioritet att tillgodose sina medborgares grundbehov — mat, husrum, kläder, utbildning och hälsa.

Men vad ska då folk ge tillbaka till samhället? Om endast några få arbetstimmar är tillräckligt för att manövrera robottekniken, vad ska då människor göra? Deras sysselsättning kommer bli ”att vara människa”, vilket betyder att utveckla sig själva, sina familjer, sina samhällen, och allt det som gör oss till människor snarare än robotar.

Teknologins verkliga drivkraft är människans evolution

Den så kallade ”teknologiska revolutionen” har inte kommit av en slump, och den är i själva verket inte alls teknologisk. Det är en evolutionär revolution och dess syfte är det mänskliga samhällets evolution. Den kommer hjälpa oss att lämna det evigt snurrande hamsterhjul av materiell besatthet som inte alls gör oss lyckliga utan som bara lett till ett samhälle av små kugghjul som dygnet runt jagar runt  i ett gigantiskt system av affärsjättar, stressar sönder, rostar och förlorar kontakten med varandra och sig själva.

I stället för att lägga vår kollektiva energi på att arbeta som maskiner skulle vi kunna ägna oss åt det enda jobb som skiljer människan från maskinen. I ett samhälle fritt från oupphörlig jakt på ägodelar skulle vi kunna lägga stor del av vår dagliga tid och rutin på att utforska, utöva och utveckla vår känsla av naturlig mänsklig samhörighet.

När en stor massa av människor ägnar sig åt detta regelbundet — som sitt nya jobb — kommer utan tvivel ett nytt samhälle uppstå. Dess produkt kommer att bestå i den positiva sociala energi som krävs för att bevara balansen i samhället. Det kommer att vara ett samhälle där medborgarnas dagliga arbete består i att upprätthålla den känsla av enhet och solidaritet som förebygger våld och extremism och som tillåter människor att leva tillsammans i produktiv fred.

Detta arbete kan utföras i obegränsat kreativa former där folk kan ta användning av sina passioner och viljor, så länge de bidrar till ett varmt samhällsklimat. Men det måste börja med grundläggande träning och utbildning i vetenskapen om mänsklig samhörighet; vi måste lära oss hur positiva sociala förbindelser gör oss friskare, gladare, och bättre på allting vi gör.

Allt detta låter naturligtvis främmande i en värld där vi har blivit utbildade av annonsörer att jaga efter saker vi inte behöver för att imponera på människor vi inte har någon förmåga till samhörighet med. Men när de materiella behoven blivit tillfredsställda kräver människan en djupare och meningsfullare typ av tillfredsställelse. Det är ingen tillfällighet att studier i mänsklig lycka gång på gång visar på att goda sociala relationer är den första och största faktorn för mänskligt välmående.

Vår evolutionära och sociala utveckling manar oss till att arbeta med och utveckla våra mänskliga förbindelser och relationer och därigenom framskrida till en ny social verklighet. I stället för att konkurrera med robotar om de gamla jobben kan vi utföra det jobb en robot aldrig kan ersätta; och finna den lycka som pengar aldrig kan köpa.

Ur BIEN

Publicerad i Artiklar, Företagande i den nya världen, Globalt ekonomiskt system, Nyheter, Organisatorisk effektivitet, Pengar, Relationer mellan människor, Socialt ömsesidigt ansvar