Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Същност на комуникацията

Няма нищо по-важно в нашия живот, по-фундаментално от връзките, от комуникацията. Първото предаване от поредицата „Информация, връзка, комуникация” е посветена на поясняване същността на комуникацията. В какво е същността на механизма на връзката? Защо тя съществува в природата?

Съвършената връзка

В съединението между хората се разкрива интегралната глобална система на природата – усещането за съвършена и вечна реалност, възможността за издигане над проблемите на този свят, достигане на щастието.

Комуникацията и органите на чувствата

Зад нашите естествени органи на чувствата се намира система от желания, която и отразява възприемането ни на света. Ние не усещаме света в неговия истински вид, всеки е затворен в себе си, което в крайна сметка ни довежда до кризи, опустошение и депресии. Желанието, развиващо се отвътре, тласка човека към други нива на взаимовръзка.

Комуникацията и човешката реч

Наблюдавайки обкръжаващата ни природа, изучавайки я, ние виждаме, че причинно – следствените връзки, способите за предаване на информация, съществуващи в неживата, растителната и животинската природа, остават практически неизменни в продължение на цялата история. Докато в еволюцията на човешкия род се проследяват много големи изменения в развитието на формите за връзка. Една от тях е речта. Защо, как, и заради какво се е развила човешката реч?

Вътрешният интернет – от сърце в сърце

Днес вече и учените говорят за това, че както съществува електрическо, магнитно или гравитационно поле, така съществуват и други силови полета: аз съм помислил за нещо, а ти изведнъж се досещаш; или аз усещам някакво желание в сърцето, а го