Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Вътрешният интернет – от сърце в сърце

Днес вече и учените говорят за това, че както съществува електрическо, магнитно или гравитационно поле, така съществуват и други силови полета: аз съм помислил за нещо, а ти изведнъж се досещаш; или аз усещам някакво желание в сърцето, а го

В търсене на щастието

В търсене на щастието Съвременният човек се намира в търсене на някакъв „наркотик”, опитвайки се да заглуши пустотата. Но зад това се крие търсенето на смисъла на живота. Къде да го намери? Именно състоянието на криза, безизходност и вътрешна пустота

Здравеопазване или доене

Създали сме множество излишни професии и сфери на дейност. Да вземем, например, системата за здравеопазването. Родителите ми и много от моите роднини бяха лекари. Сред моите ученици също има лекари, от които аз редовно получавам различни статистични данни. Самият аз