Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Авторитетът на родителите

Днес новото поколение се отличава рязко от предходното по своето развитие, по начина, по който  възприема света, и родителите губят авторитета си пред своите деца.

Младото поколение расте с други желания, то принадлежи към глобалния свят. Да се приближаваме към него чрез старите методи е вече невъзможно. И затова ще ни се наложи да пременим от корен системата за възпитание. Новото възпитание трябва да съответства на новото съзнание, което се разкрива днес. Това означава, че родителите трябва да се откажат от принуждаването и да започнат да обясняват на децата си същността на човешката природа. Само такъв подход ще донесе успех

Интегралното възпитание може да помогне  да се създаде нов модел на кръгло интегрално семейство, където да се възстанови главният принцип на семейството – авторитетът на родителите. Човекът със своите високи технологии изглежда като малко дете относно породилите го висши сили и много ще спечели, ако приеме тяхното величие и се старае да следва техните законите. Аналогично, в нашия свят родителите също са длъжни да бъдат авторитет за своите деца, за да ги направляват правилно, да ги научат на мъдростта на живота.

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование