Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Истинският ключ към просперитет

Съединението между хората носи в себе си особена сила. Ако направим нашите взаимоотношения по-добри, ще получим успех във всяка сфера от живота. Точно затова – обединението е ключът към благоденствието.

Съединението между хората носи в себе си особена сила, която ще ни помогне да съкратим усилия, да избегнем разпиляването на средства, да открием колосални ресурси.
Ако хората почувстват своята връзка с обществото, те ще се загрижат за общото благополучие, ще се отнасят към всичко, което ги обкръжава, като към свое, както това се случва в семейството. Енергия, електричество, вода, всевъзможни видове обслужвания – във всички сфери на живота си, ние можем да спестим десетки проценти, от всичко, което, като общество хабим днес.
Когато въведем интегралното образование за всички, както за децата, така и за възрастните, ние ще открием, че в ръцете ни се намират съкровища, за които преди ние не сме подозирали. Разбира се, това също така ще способства за намаляване на разходите за здравеопазване, защото благодарение на подобряването на отношенията между хората, ще се подобри здравето на човека. Същото се отнася и за охраната на обществения ред, на контрола, борбата с нарушенията на закона, и т.н. Ще се подобри настроението на хората, а заедно с това ще нарасне и производителността на икономиката.
Фактически, правейки по-добри нашите взаимоотношения, ние ще печелим във всяка сфера на живота си. И затова обединението е ключът към просперитета.

Обединение вместо подаяние
Вие говорехте за това, че парите се явяват остаряваща валута, и обществото ще върви към създаването на нова, която ще се основава на силата на взаимодействието между хората. Едно от най-големите опасения, свързани с парите, това е – страхът, че няма да ги има. Как новата валута може да помогне на човека да се справи с подобни фобии?
Страхът не зависи от количеството банкноти, с които разполагам. Това е вътрешно, психологично явление. Човек винаги проверява себе си спрямо обкръжението, затова наистина смята, че с по-голямо количество парично покритие, той ще се чувства по-уверен и по-малко ще се опасява.
На по-голямата част от населението по света за избавянето от страха би могла да помогне така наречената кошница с необходимия минимум за жизнен стандарт. А всички разходи над тази кошница, човекът сам би заплатил, каквато е практиката в болничните и пенсионните каси. Възможно е, този въпрос частично да се реши, за сметка на тези, чиито доходи са над средното ниво. Но тази мярка непременно трябва да се съпровожда с разяснителна и възпитателна работа сред населението.
Досега, човекът е смятал парите за действителната движеща сила.Тук става дума за нов ресурс, който ние може би някак сме игнорирали, не сме вземали под внимание.

Ние винаги отбелязваме важни събития, събирайки се на маса. А тук човекът уж получава общо „угощение”. Това не е просто подаяние на богатите слоеве към бедните, а действие за обединение, участие на всички. По този начин ние издигаме народа на друго ниво на разбиране: как да достигнем такъв живот, при който парите да принадлежат на всички, а не да се отнасят към всеки поотделно.
От друга страна, самото действие трябва да се извършва като си сътрудничим. Аз непременно бих поставил условие получаването на потребителската кошница да зависи от участието на хората в интегралното образование, присъствието на лекции и семинари.
Всъщност, всичките ни страхове произтичат от сравняването ни с останалите. А ако аз се намирам с всички в едно състояние, то дори в най-лошите времена мога да се чувствам добре. Освен това, в обединението ние сме способни да разкрием допълнителни източници на сила, които изхождат от самото обединение и са противоположни на отдалечаването ни. Можем да намерим нови богатства, за които досега не сме знаели.
Представяйки на народа тази възпитателна програма, ще получим такъв изход на положителна енергия, която ще повлияе дори на най-инертните слоеве на населението. В резултат те също ще бъдат принудени да се променят. По този начин , успешните стъпки в популяризиране идеите за потребителската кошница ще послужат като ключ за общото изменение на цялата държава.

Любов без хипноза
Как интегралната система ще ми помогне да се справя със страховете? Сега аз знам само това, че в кошницата няма пари за мен.
На първо място е важно да установим правилни взаимоотношения с роднините. След това – с обкръжението. Човекът зависи от средата. Всичко, което се намира в квартирата му, той е получил благодарение на обществото.
Всеки индивид зависи от обществото и не може да се изключи от него. Така че, нека проверим, как можем да се привържем към обществото, за да може всеки да се чувства комфортно, и в същото време да се чувства задължен. И тогава увереността ни ще се увеличи.
Между парите и егоизма, ние трябва да внедрим въпроса за взаимността, изискването да се съобразяваме един с друг. Тъй като иначе просто ще се изядем един за друг, като тумор в общ организъм.
Всичко това трябва да се обяснява постепенно, прилагайки доказателства на учените и СМИ, за да може човек да усвои това. Ние говорим за чувства, за това, което изяжда човека отвътре и, което е невъзможно да се неутрализира с помощта на парите: страха, опасенията, неувереността.
Защо обществото може да ми даде, като на личност, топлина и увереност, които аз сам не мога да постигна?
Увереността, топлината, любовта, приятното усещане, се получават отвън, това зависи изключително от обкръжението и никога от теб самия, от твоето вътрешно чувство. Ние можем да ти въздействаме така, че да те приведем през всичките чувства – от едната крайност до другата. Ще напълним всички твои телесни материални желания от оптималната потребителска кошница, и всички твои човешки стремежи над тази кошница. Какво още?
За да се чувства добре, човек трябва да умее постоянно да поддържа себе си във вътрешно равновесие, във вътрешна хармония. Може ли той да бъде абсолютно здрав? Да. – За сметка на положителните вибрации, които идват от обществото. И това е реалното състояние, а не илюзия, и не хипноза.

Публикувано в Територия на любовта, Интегрално Образование