Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Завръщане към природата

Ние необмислено разрушаваме всичко наоколо, нанасяйки вреда на обкръжаващата среда, и в крайна сметка и на самите себе си. Така ни водят към осъзнаване на злото в нашата природа и към необходимостта от нейното поправяне. Ако искаме да се избавим от страданията, ние трябва не просто да се грижим за екологията на обкръжаващата ни среда, а и да доведем цялата система и най-вече – човешкото съобщество до равновесие, да сменим егоистичното отношение към ближния на любов и отдаване, така че всеки да се почувства в голямо грижовно семейство, в което всички са равни и обкръжени с любов и изпълващо го с безкрайно наслаждение.

Публикувано в Човекът - част от природата, Интегрално Образование